Bezpieczniki mają moc

Ponad 1000 nauczycieli skorzystało już z materiałów dydaktycznych zamieszczonych na portalu edukacyjnym Bezpieczniki TAURONA. Dzięki pobranym scenariuszom lekcji, filmom instruktażowym, quizom czy konkursom, mogli przeprowadzić ciekawe lekcje przybliżające uczniom zagadnienia związane z elektrycznością.
Bezpieczniki TAURONA to program edukacyjny, którego celem jest przekazywanie dzieciom i młodzieży wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z energii elektrycznej. Od dwóch lat dzieje się to za pośrednictwem multimedialnej platformy edukacyjnej www.edukacja.bezpieczniki.tauron.pl
Rejestracja na platformie jest bezpłatna i dostępna dla szkół podstawowych w całej Polsce. Tylko w ostatnim roku szkolnym liczba odsłon portalu przekroczyła 100 tysięcy. Same scenariusze lekcji zanotowały ponad 10 tysięcy odsłon, z czego najpopularniejsze to ?Dlaczego żarówka świeci? i ?Przepływ prądu elektrycznego z elektrowni do domu?.
W ostatnim roku szkolnym na platformie pojawiło się wiele nowych materiałów edukacyjnych. Moduły lekcji dla klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, pięć nowych filmów edukacyjnych, wydanie pierwszej w Polsce książeczki o energetykach, dostosowanie materiałów do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ? to tylko niektóre nowości. Z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez TAURON Dystrybucja skorzystało już ponad 1000 nauczycieli z całej Polski.
W lutym wśród nauczycieli fizyki TAURON przeprowadził badanie, którego celem było poznanie potrzeb edukacyjnych i problemów w nauczaniu fizyki.
– Wszystkie opinie nauczycieli, czy te usłyszane w wywiadach, czy te oceniające scenariusze zajęć są dla nas niezwykle cenne. To właśnie potrzeby nauczycieli wyznaczają kierunek rozwoju naszej platformy. Ważne jest także to, że szkoły korzystają z naszych materiałów jako wiarygodnego źródła wiedzy o elektryczności ? mówi Beata Boryczko, koordynator programu Bezpieczniki TAURONA.
Poza badaniem opinii i potrzeb nauczycieli, cennych informacji dostarczają oceny pedagogów, którzy już skorzystali z materiałów dydaktycznych znajdujących się na platformie. Dzięki ponad 160 opiniom wiadomo, że filmy pomagają pokazać doświadczenia, które nie zawsze można przeprowadzić w warunkach szkolnych, a dzięki eksperymentom uczniowie uczą się jak formułować wnioski i przekładać je na prawa fizyki. Quizy natomiast są wykorzystywane do sprawdzenia i utrwalenia wiadomości. Kompletne scenariusze zajęć okazują się przydatne dla młodych nauczycieli i nauczycieli innych przedmiotów, którzy przekwalifikowują się na nauczanie fizyki. Natomiast nauczyciele z wieloletnim stażem chętnie korzystają z poszczególnych elementów scenariuszy, dzięki którym ich lekcje stają się ciekawsze.