Blisko pół tysiąca gmin zawarło umowę zakupu węgla z PGG S.A.

Już prawie 500 gmin zawarło umowę zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą S.A. Dostawy są realizowane zarówno z kopalń, jak i poprzez kwalifikowanych dostawców węgla. Gminy zgłaszały swoje zapotrzebowanie poprzez portal cieplo.gov.pl. Efektem może być obniżka cen na prywatnych składach.

W ramach programu sprzedaży preferencyjnej dla gospodarstw domowych przez gminy możliwy jest zakup do 3 ton węgla w dwóch transzach w sezonie grzewczym 2022/2023 w cenie do 2000 zł brutto/tonę. Bezpośrednim efektem podjętego przez rząd działania może być odczuwalna obniżka cen na składach komercyjnych, które również są zobligowane do publikowania cen sprzedaży na portalu cieplo.gov.pl.
W stosunku do października średnia cena tony węgla w listopadzie w sprzedaży detalicznej była o 13% niższa i wynosiła 2617 zł brutto. Składy prywatne z obawy o zagrożenie iż nie sprzedadzą węgla w cenach powyżej 3000 zł/t rozpoczęły akcje wyprzedażowe. Każdy konsument może sprawdzić cenę węgla na pobliskim składzie poprzez przeglądarkę na stronie cieplo.gov.pl.