Blokada euroterminalu w Sławkowie

Na blisko pięć godzin został zablokowany Euroterminal Sławków.
Około 300 przedstawicieli 13 central związkowych działających w kopalniach węgla kamiennego 18 lutego o godz. 8.00. zablokowało tory.
Protest w tym miejscu miał na celu zwrócenie uwagi na ilość sprowadzanego do Polski węgla. Związkowcy wskazują na gigantyczne zwały węgla, który jest tu sprowadzany głównie z Rosji i zapowiadają kolejne protesty przeciwko importowi węgla poprzez blokowanie kolejowych przejść granicznych.