Bogdanka zamyka rok 2019 bardzo dobrymi wynikami

LW BOGDANKA S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2019. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 2 157,9 mln zł (wzrost o 22,8%), EBITDA 767,6 mln zł (+63,6%), zysk operacyjny 375,2 mln zł (+504,9%), a zysk netto 308,7 mln zł (+473,9%).
W samym IV kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 26,3%, do 531,7 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 124%, do 156,2 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wzrósł do 55,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 44,8 mln zł.
W 2019 r. Spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,45 mln ton (wzrost o 4,9%) oraz plan sprzedażowy na poziomie 9,36 mln ton (+4,7%). Łącznie wykonano 29,1 km robót chodnikowych, wobec 37 km rok wcześniej. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom
2,32 mln ton (+6,3% w porównaniu do IV kw. 2018 r.). Średni uzysk na koniec 2019 r. wyniósł 64,1%, wobec 60,5% przed rokiem.
Spółka utrzymuje swoją silną pozycję rynkową osiągając na koniec 2019 r. udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 20,8% oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 26,8%. Aż 83% sprzedaży wygenerowanej w ciągu roku zrealizowane zostało w ramach Grupy Enea, m.in. do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A.
W 2019 r. GK LW Bogdanka SA poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 410,4 mln zł. Największą część tej kwoty, 295,4 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.
– Mamy za sobą bardzo dobry rok ? zrealizowaliśmy rekordowe w historii Bogdanki wydobycie, co w połączeniu ze wzrostem naszych cen kontraktowych w ubiegłym roku oraz poprawą uzysku przełożyło się na bardzo dobre wyniki finansowe. Pod koniec minionego roku otrzymaliśmy od Ministra Klimatu koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża ?K-6, K-7? o zasobach operatywnych na poziomie ok. 66 mln ton. Zwiększyło to naszą bazę zasobową oraz daje nam możliwość lepszego, długoterminowego planowania produkcji. Zakładamy rozpoczęcie wydobycia z tego złoża w oparciu o istniejącą infrastrukturę w Polu Stefanów w perspektywie kilku lat – powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.
– Publikujemy nasze wyniki w momencie, który budzi wiele obaw związanych z trwającą pandemią, której skutki dla gospodarki trudno w tej chwili przewidzieć. Obecnie nie obserwujemy zakłóceń w naszej produkcji związanych z ograniczeniami epidemiologicznymi. Uważnie monitorujemy sytuację i podjęliśmy szereg działań mających na celu minimalizację zagrożeń dla bezpieczeństwa naszych pracowników i współpracowników oraz związanych z tym ryzyk dla ciągłości naszych działań. Wprowadziliśmy odpowiednie procedury pracy, zwiększyliśmy dostępność środków ochronnych i środków do dezynfekcji, ograniczyliśmy kontakty z otoczeniem i wdrożyliśmy szereg innych działań. W tej chwili rozwój sytuacji jest jednak trudny do przewidzenia, podobnie jak potencjalne negatywne skutki dla działalności operacyjnej oraz wyników Spółki. Jesteśmy zdeterminowani by skutecznie stawić czoła tegorocznym wyzwaniom. Mamy ku temu wszelkie narzędzia ? jesteśmy najbardziej efektywną kopalnią węgla w Polsce, wypracowujemy solidne wyniki finansowe, nie mamy zadłużenia, a naszą stabilność wzmacnia bycie częścią Grupy Enea – dodał Artur Wasil.