16-30 czerwca 2023 roku

Gala na zamku w Ogrodzieńcu Sto Zielonych Pracowni na 30-lecie WFOŚiGW w Katowicach Aż setka wybranych projektów otrzymała nagrody na utworzenie pracowni w szkołach na terenie województwa śląskiego. Łącznie w obu konkursach dziewiątej edycji Zielonej Pracowni można...

1-15 czerwca 2023 roku

W 2021 roku statystyczny Polak wytworzył 362 kg śmieci Wyboista droga do zero waste W 2021 roku – jak podaje Główny Urząd Statystyczny – w Polsce wytworzono prawie 14 mln ton odpadów komunalnych, z czego ponad 85 proc. powstało w gospodarstwach domowych. Według danych...

16-31 maja 2023 roku

Upalne lato sprzyja zanieczyszczeniu ozonem Ozon chroni, ale i zanieczyszcza Ozon jest powszechnie znany z ochrony planety przed promieniowaniem ultrafioletowym. Jednak działając w otoczeniu człowieka, na przykład gdy różnorodne składniki samochodowych spalin czy...

1-15 maja 2023 roku

Wzrasta stężenie dwutlenku węgla w atmosferze i przyspieszają zmiany klimatyczne Wylesianie, czyli celowe wycinanie lasów Czy istnieje sposób na poradzenie sobie z jednym z największych zagrożeń współczesnego świata? Lasy są wycinane, aby zrobić miejsce dla rolnictwa...

16-30 kwietnia 2023 roku

Ekologiczne wyzwanie obecnych czasów Gospodarowanie odpadami Rozsądna i przemyślana gospodarka odpadami zmniejsza ich wpływ na środowisko i zdrowie. Może pomóc w ponownym wykorzystaniu lub recyklingu zasobów, takich jak papier, puszki, plastik czy szkło. Edukacja...

1-15 kwietnia 2023 roku

Jeden z najbardziej niezbędnych zasobów na Ziemi może być coraz bardziej deficytowy Kryzys wodny – realne zagrożenie Urbanizacja, rozwijający się przemysł i coraz większa liczba ludności prowadzą do zmian klimatycznych, a ich efektem jest kurczenie się zasobów wodnych...