Cyfryzacja wydobycia. Kopalnie zyskają.

Znaczące obniżenie kosztów eksploatacji systemów informatycznych dla kopalń i zwiększenie ich efektywności organizacyjnej to spodziewany efekt wdrożenia w TAURON Wydobycie nowoczesnego oprogramowania do kompleksowego zarządzania zasobami. System Enterprise Resource Planning (ERP) zastąpił w Spółce przestarzałe programy i objął kontrolą najważniejsze procesy zarządcze w niemal każdym obszarze biznesowym trzech kopalń TAURONA.

Nowoczesne rozwiązanie informatyczne wdrożono w TAURON Wydobycie w zakresie procesów finansowo-księgowych, controllingu, sprzedaży, inwestycji, logistyki, przeróbki, ekspedycji, kontroli jakości.
Do tej pory Spółka operowała z wykorzystaniem przestarzałych systemów, które nie były już wspierane przez producentów, w związku z czym istniało ryzyko, że z czasem przestaną właściwie funkcjonować, a przez to utracone zostaną cenne dane i możliwość sprawnego funkcjonowania.
– Wdrożyliśmy sprawdzone rynkowo rozwiązania cyfrowe, dzięki którym minimalizujemy ryzyka awarii, a przy tym chcemy znacząco obniżyć koszty eksploatacji systemów informatycznych dla naszych kopalń, co w perspektywie najbliższych lat może wygenerować nawet kilka milionów oszczędności – mówi Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie. – W segmencie wydobycia tak zaawansowana digitalizacja to wciąż swoiste novum. Umożliwiła ona uporządkowanie procesów we wszystkich możliwych obszarach Spółki i usprawnienie funkcjonowania całej organizacji ? dodaje prezes.
Przygotowywane przez ponad rok wdrożenie eliminuje konieczność ponoszenia przez Spółkę kosztów funkcjonowania wielu systemów informatycznych jednocześnie. TAURON Wydobycie prognozuje, że dzięki temu rozwiązaniu znacząco zmniejszą się m.in. koszty obsługi finansowo-księgowej zakładów górniczych Spółki.
– Jako Grupa TAURON mamy doświadczenie w projektach cyfrowej transformacji. Wiemy, że zmiany należy wprowadzać etapami. Mimo, że obecna sytuacja pandemiczna jest dla nas trudna, kontynuujemy realizację naszej strategii, przecierając szlaki polskim i europejskim przedsiębiorstwom. Ten projekt jest właśnie tego przykładem oraz pokazuje, że dzięki zaangażowaniu, determinacji wszystkich interesariuszy i pracowników mamy sukces. Tak to jest sukces, sukces nas wszystkich – mówi Leszek Chwalik, wiceprezes zarządu TAURON Obsługa Klienta. – TAURON Wydobycie otrzymało potencjał do dalszego rozwoju i doskonalenia swoich procesów. Cieszę się, że mój zespół w tym uczestniczy i dokłada swoją cegiełkę ? dodaje wiceprezes TOK.
Potrzebna digitalizacja
W ramach wdrożenia systemu SAP ujednolicono procesy funkcjonujące w TAURON Wydobycie, co było możliwe dzięki opracowaniu wspólnej bazy danych podstawowych, do których należą m.in. kontrahenci i dane indeksów materiałowych.
– Dziękujemy Zarządowi Tauron Wydobycie za zaufanie do SAP i wybór naszej technologii, jako kluczowej do realizacji strategii digitalizacji. Nasze systemy są powszechnie używane i wyznaczają standardy w szeroko pojętej branży utilities, ale w polskim górnictwie węglowym jest to pierwsze tak duże wdrożenie systemu SAP. Gratulacje dla całego zespołu zarówno po stronie Klienta, jak i Partnera ? mówi Piotr Ferszka, wiceprezes SAP Polska.
Standaryzacja procesów i danych umożliwi TAURON Wydobycie prowadzenie w pełni zautomatyzowanej sprawozdawczości zewnętrznej, jak również możliwość przeprowadzania wielowymiarowych analiz z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych.
– Projekt wdrożenia systemu SAP to istotny krok dla TAURON Wydobycie na drodze do budowy cyfrowego przedsiębiorstwa wydobywczego. Cieszymy się, że możemy w nim uczestniczyć ? mówi Tomasz Pych, członek zarządu spółki Dahliamatic z Grupy Asseco, która prowadzi wdrożenie. ? Rozwiązanie pozwoliło na digitalizację procesów w Spółce, w tym między innymi obiegu dokumentów, począwszy od zgłoszenia zapotrzebowania, przez zamówienia na towary i usługi, kończąc na obsłudze dokumentów, faktur oraz płatności do kontrahentów, a także raportów ? podkreśla przedstawiciel partnera technologicznego.
Dane z chmury
W kopalniach TAURONA z powodzeniem wykorzystywany jest również oprogramowanie oparte m.in. na chmurze Microsoftu, umożliwienie przeglądania i raportowania zaistniałych awarii sprzętu w czasie rzeczywistym ze wszystkich obiektów Spółki.
System informatyczny służy do generowania i analizowania zebranych danych dotyczących awarii w zakładach górniczych. Jego zadaniem jest również budowa centralnej bazy danych o występujących awariach, skrócenie czasu dostępu do informacji oraz przyspieszenie procesu przeprowadzania analitycznych analiz w formie graficznej i tabelarycznej. Przy wdrażaniu systemu zadbano o najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności.