Dialog i inwestycje JSW ? Koksownia Przyjaźń

? Nasza Koksownia Przyjaźń to łącznie 75 proc. całości produkcji koksu w Grupie Kapitałowej JSW. Wiemy, że bez węgla koksowego nie ma stali, a ze stalowych elementów m.in. w samochodach, sprzętach AGD, wiatrakach itd. korzystamy na co dzień wszyscy. Dziś, tu w koksowni wspólnie monitorujemy postępy prac nad inwestycją ? mówiła Barbara Piontek, prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej 30 czerwca br. w Koksowni Przyjaźń. To największy zakład Spółki JSW KOKS, należącej do Grupy Kapitałowej JSW.
Wizyta gospodarcza w Dąbrowie Górniczej odbyła się w kluczowej dla JSW KOKS chwili. ? Jesteśmy w bardzo ważnym momencie, tuż przed podpisaniem umowy na wykonanie baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń, która zwiększy moce produkcyjne JSW KOKS. To spółka o strategicznym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej JSW ? zaznaczyła prezes Piontek. ? Wiem, z czym na co dzień mierzą się koksownicy, jakie mają problemy i zapewniam, że Jastrzębska Spółka Węglowa będzie wspierać ich wysiłki w realizacji wszystkich planów rozwojowych ? dodała.

? Rozmawiam i z pracownikami i ze związkami zawodowymi. Ta inwestycja niesie także za sobą realne korzyści środowiskowe. Pozwoli na obniżenie emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu ? podkreśliła prezes JSW.
? Cieszę się, że pani prezes jest otwarta na ludzi i inwestycje. Nie boi się wyzwań, rozmawia ze wszystkim stronami, prowadzi dialog i to powinno mieć miejsce w tak dużej Grupie Kapitałowej ? oceniła Irena Przybysz, przewodnicząca NSZZ Solidarność 80 przy JSW KOKS S.A. biorąca udział w wizycie gospodarczej. ? Dziś mogłam jeszcze raz porozmawiać o problemach załogi, o przyszłości naszych miejsc pracy i inwestycjach, żebyśmy mogli tutaj jeszcze długo pracować ? poinformowała Irena Przybysz.
Budowa baterii nr 4 w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej jest ważna dla utrzymania i wzrostu wolumenu zdolności produkcyjnych koksu i węglopochodnych w Grupie Kapitałowej JSW. Dąbrowski zakład to łącznie 75 proc. całości produkcji koksu Grupy, a spółka JSW KOKS S.A. posiada trzy koksownie (Przyjaźń, Radlin oraz Jadwiga) eksploatujące łącznie 6 baterii koksowniczych, z czego 4 w koksowni Przyjaźń. Tylko w pierwszym kwartale br. produkcja koksu wyniosła ponad 0,9 mln ton.
? Nowa bateria nr 4 zostanie zbudowana w oparciu o posiadaną dokumentację technologiczną zapewniającą zgodność z obowiązującymi wymaganiami w obszarze ochrony środowiska oraz pozwalającą na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych ? podkreśliła Iwona Gajdzik?Szot, prezes JSW KOKS S.A. ? Powstanie ona w miejscu poprzedniej baterii z wykorzystaniem już istniejących elementów infrastruktury, w tym na przykład wykorzystaniem instalacji suchego chłodzenia koksu ? dodała.