Dialog społeczny ? nowa jakość w JSW

5 maja 2021 r. z inicjatywy prezes JSW S.A. Barbary Piontek, odbyło się pierwsze w tak szerokim, składzie spotkanie Zarządu JSW S.A. ze wszystkim organizacjami związkowymi działającymi w Spółce. Jest ich 65. Takie spotkania, z pełną reprezentacją pracowników JSW S.A., będą się odbywać raz w miesiącu online, co zostało przyjęte z entuzjazmem i poparciem strony społecznej. Termin kolejnego wydarzenia strony ustaliły na 7 czerwca 2021 r.

Tematami spotkania z stroną społeczną były:
? Informacja o 10 letnim okresie gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW S.A.
? Omówienie przesłanego przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe Porozumienia z roku 2020 i jego następstw dla kondycji Spółki
? Wdrożenie Uchwałą Zarządu wzrostu stawek płac zasadniczych o 3,4% od 1 lipca 2021 r.
? Propozycja realizacji stałych rozwiązań w zakresie polityki płacowej w kolejnych latach działalności Spółki ? racjonalizacja procesu biorąca pod uwagę kondycję finansową Spółki Zarząd JSW S.A. wspólnie i każdy z członków Zarządu osobno, ponownie wyrazili gotowość do dialogu społecznego i podkreślili jego rolę. Uruchomiony został także specjalny adres e-mail, a prezesi zadeklarowali wyznaczenie w swoich terminarzach stałych tzw. ?dni otwartych drzwi? dla strony społecznej i wszystkich pracowników Spółki.