?Dobry Start? z Polską Grupą Górniczą

Polska Grupa Górnicza realizuje czwartą już edycję programu stypendialnego dla uczniów szkół branżowych i techników kształcących w zawodach górniczych, mechanicznych i elektrycznych (oferta obejmuje też przyszłych mechatroników, automatyków, czy elektroników).

Ze stypendiów w ramach szerszego projektu ?Akademia PGG? korzystają uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2020/2021. PGG S.A. zawarła odpowiednie porozumienia o współpracy z gminami i powiatami prowadzącymi szkoły w zawodach górniczych. Obecnie w programie uczestniczą: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach, Zespół Szkół Nr 3 im. A. Kocura w Katowicach, Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie, Zespół Szkół nr 3 im. w Rudzie Śląskiej oraz Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.
Gwarantowane stypendium 250 zł miesięcznie przysługuje każdemu uczniowi, który pilnie uczęszcza na lekcje (warunek ? brak nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole). Dla najlepszych PGG przewidziała też nagrodę roczną w wysokości 1000 zł. Aby ją zdobyć, trzeba uzyskać na świadectwie roczną średnią na poziomie co najmniej 4,0, przynajmniej dobrą ocenę z zachowania i brak nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole.
To jednak nie wszystko: absolwenci, którzy uzyskali przynajmniej jedną kwalifikację w zawodzie i zgłoszą gotowość do pracy w Polskiej Grupie Górniczej dostaną od spółki specjalny bonus w wysokości 5000 zł ? jednorazową nagrodę po zakończeniu szkoły.
Warunkiem przyznania stypendium jest zawarcie umowy, w której uczeń zobowiązuje się do przepracowania w wyznaczonym przez spółkę oddziale PGG S.A. przynajmniej 3 lat po ukończeniu nauki.
Absolwenci moga odroczyć przyjęcie do pracy w kopalni (nie tracąc przy tym gwarancji zatrudnienia), jeżeli zdecydują się na studia dziennie na kierunkach przydatnych w górnictwie albo będą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.
Związanie swojej przyszłości z Polską Grupą Górniczą to nie tylko stypendium, ale także system praktyk, zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią, które uczniowie zaczynają w drugiej klasie. W zasobach spółki są sztolnie przeznaczone do nauki górniczego fachu oraz pole szkoleniowe kopalni Wujek na poziomie 370 m.
– Gwarancja pracy to jeden z plusów dających pewność dobrego startu zawodowego. PGG S.A. oferuje takie programy, ponieważ potrzeba nam wykwalifikowanych pracowników. W nadchodzącym roku szkolnym zarząd Polskiej Grupy Górniczej postanowił udzielić 361 stypendiów dla uczniów rozpoczynających naukę od września 2020 r. Proponowane stypendia i zawierane porozumienia są częścią procesu uzupełniania zatrudnienia w PGG S.A., koniecznego głównie z powodu odejść pracowników na emerytury. Stawiamy na edukowanie i rozwój kadr. Dlatego staramy się motywować młodych ludzi a cały program stypendialny możemy określić mianem inwestycji w przyszłość ? mówi Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
Spółka chce nadal współdziałać ze szkołami, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze od kilku już lat. Przykładem jest Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śl., kształcące w takich zawodach, jak technik górnictwa podziemnego, technik mechatronik, technik mechanik, technik elektryk czy technik automatyk, a także Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śl. (kształci elektryków, ślusarzy, operatorów obrabiarek skrawających). Na mocy porozumienia PGG S.A. z Powiatem Wodzisławskim uczniowie otrzymują comiesięczne stypendia za wysoką frekwencję oraz dodatkowo nagrody roczne.
– Taki sposób organizacji stypendiów jest bardzo mobilizujący i motywujący. W roku szkolnym 2019/2020 programem stypendialnym objętych jest stu jedenastu uczniów. PGG S.A. zapewnia również pracę absolwentom w kopalniach ? mówi Danuta Mielańczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, w którego strukturze działają technikum i szkoła branżowa.
W programie stypendialnym ?Dobry Start z PGG? uczestniczy też z powodzeniem Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie.
– Korzyścią, jaką odnosi szkoła, jest m.in. jej promocja w środowisku lokalnym oraz w zakładach górniczych. Realizujemy plan naboru uczniów, pozyskujemy zaangażowanych kandydatów. W rezultacie szkoła zyskuje pozytywny wizerunek i prestiż środowiskowy. Następuje budowanie więzi społecznych między absolwentami kierunków górniczych a uczniami kształcącymi się na tych kierunkach, co dla uczniów jest czynnikiem motywacyjnym ? ocenia Jarosław Rudol, dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie. Dodaje, że kontynuowanie tradycji kształcenia w zawodach górniczych jest jednym z filarów stabilności funkcjonowania radlińskiej placówki.