Dotychczasowy zarząd PGG S.A. powołany na kolejną roczną kadencję

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej S.A. obradując na posiedzeniu w piątek 27 sierpnia 2021 r. powołała dotychczasowych członków zarządu PGG S.A. na kolejną
kadencję, która trwać będzie jeden rok.

Decyzję Rada Nadzorcza podjęła zgodnie z zapisami Statutu PGG S.A., w związku z trwającym procesem transformacji górnictwa i potrzebą zapewnienia kontynuacji zarządu w czasie opracowywania strategicznych dla spółki planów.
W skład zarządu PGG S.A. wchodzą: Tomasz Rogala ? Prezes Zarządu, Rajmund Horst ? Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Jerzy Janczewski – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych oraz Andrzej Paniczek – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.