Dr inż. Krzysztof Król pełniącym obowiązki Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Z dniem 25 marca 2024 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk odwołał dr. inż. Adama Mirka ze stanowiska Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Z dniem 26 marca 2024 r. Premier powierzył pełnienie obowiązków Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, do czasu powołania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, I Wiceprezesowi Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Krzysztofowi Królowi.