Dyrektor Departamentu Wsparcia HR PGG S.A. jednym z liderów nowego Zespołu przy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie WUG

Przy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Wyższego Urzędu Górniczego powstał nowy Zespół, którego głównym celem jest wypracowanie rozwiązań na rzecz strategicznego projektu badawczego w kwestii poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Do podjęcia działań w tym zakresie prezesa WUG zobligował wiceminister Aktywów Państwowych Piotr Pyzik. Zespół powołał 21 czerwca 2023 roku nowy przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie prof. Antoni Tajduś. Zespół obejmuje działalność przedsiębiorców wydobywających węgiel kamienny podzieloną na cztery obszary, w ramach których pracę rozpoczęły grupy robocze. Liderem jednej z takich grup roboczych jest dyrektor Departamentu Wsparcia HR PGG S.A. Andrzej Sączek.

4 grupy robocze zajmują się zagadnieniami: zagrożenia techniczne w zakresie energomechanicznym; ratownictwo górnicze; górnicze zagrożenia naturalne i techniczne; zatrudnienie w tym badania, szkolenia i kwalifikacje.
– Obszar, którym zajmuje się zespół, którym kieruję to: zatrudnienie, w tym badania, szkolenia i kwalifikacje. Pracujemy w formie warsztatowej, ponieważ w mojej grupie jest ponad 20 osób. To przedstawiciele wszystkich spółek wydobywczych, naukowcy, eksperci, co pozwoli na wymianę cennych doświadczeń. Z pewnością będziemy dążyli do znalezienia nowych rozwiązań legislacyjnych dla górnictwa w aspekcie wsparcia rodzin po tragicznych wydarzeniach, w kwestii poprawy zdrowia naszych pracowników, szerzenia bezpiecznych zachowań u pracowników czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Będziemy też dążyli do tego by wykorzystać nowoczesne narzędzia takie jak rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja i gogle VR . Obecnie jesteśmy na etapie diagnozy problemów ? wyjaśnia dyrektor Departamentu Wsparcia HR Polskiej Grupy Górniczej S.A. Andrzej Sączek.
Pracami wszystkich czterech grup kieruje dyrektor GIG prof. Stanisław Prusek, a koordynatorem całości będzie prezes WUG Adam Mirek.
Choć Zespół powstał niedawno dyrektor Andrzej Sączek zorganizował już 2 spotkania warsztatowe związane z obszarem działalności grupy, której jest liderem. Na jednym z nich spotkali się wszyscy przedstawiciele grupy, w drugim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Wzięli w nich także udział: w jednym z nich wiceminister MAP Piotr Pyzik, a w drugim także dyrektor GIG prof. Stanisław Prusek.
Fot. PGG S.A./Andrzej Sączek