Dyżury informacyjne dla mieszkańców katowickich Murcek

Ponad trzydziestu mieszkańców katowickiej dzielnicy Murcki skorzystało dotąd z informacji i porad, których przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej udzielili podczas dyżurów uruchomionych w dzielnicowej bibliotece.

Od początku 2021 r. kopalnia Staszic-Wujek prowadzi eksploatację w rejonie Murcek na podstawie nowego planu ruchu zatwierdzonego na trzy lata przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. Wydobycie węgla pod terenem dzielnicy wzbudza naturalny niepokój mieszkańców, dlatego Polska Grupa Górnicza postanowiła niezwłocznie wyjść naprzeciw ewentualnym obawom i uruchomiła w pierwszych dniach marca tego roku specjalne dyżury informacyjne.
W porozumieniu z radą dzielnicy dyżury zorganizowano w miejscowej filii nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Murckach przy ul. Goetla 2.
W każdą środę po południu od godz. 15.00 pracownik kopalni wraz z przedstawicielem centrali PGG S.A. udzielali zgłaszającym się mieszkańcom kompetentnych informacji i pomagali rozwiać wątpliwości związane zwłaszcza ze sposobem naprawiania ewentualnych szkód górniczych przez przedsiębiorcę.
– Naszym celem było wyjaśnienie planów kopalni. Chcemy informować mieszkańców o tym, gdzie prowadzimy eksploatację oraz jak wygląda usuwanie szkód górniczych, w jaki sposób wypełnić i złożyć wnioski o naprawę szkód, jakie dokumenty trzeba dołączyć, na jakim etapie znajdują się już rozpatrywane sprawy ? wyjaśnia Michał Kolasa, główny inżynier mierniczo-geologiczny Ruchu Murcki-Staszic kopalni Staszic-Wujek w PGG S.A.
W czasie pandemii Covid-19 spotkania odbywały się w pełnym reżimie sanitarnym, ale od kwietnia z powodu zaostrzenia środków bezpieczeństwa trzeba było zawiesić dyżury informacyjne w bibliotece. Spółka deklaruje, że konsultacje zostaną wznowione według dotychczasowego harmonogramu, co tydzień w środy, natychmiast po zniesieniu ograniczeń sanitarnych.