Działania Grupy JSW wśród najlepszych praktyk odpowiedzianego biznesu

25 maja podczas 9. Targów CSR ? największego w Polsce cyklicznego wydarzenia poświęconego odpowiedzialności biznesu – Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce (FOB) ogłosiło raport ?Odpowiedzialny Biznes w Polsce?. Podsumowując i analizując kluczowe dla odpowiedzialnego biznesu wydarzenia 2021 roku, eksperci organizacji wskazują w raporcie najciekawsze i godne naśladowania praktyki biznesowe minionego roku. Kolejny już raz zwrócili oni uwagę na działania realizowane przez Grupę JSW. W tegorocznej edycji raportu wskazano aż 10 dobrych praktyk Grupy JSW.

Wśród dobrych praktyk Grupy JSW znalazły się: wirtualne szkolenia dla mieszkańców z pomocy przedmedycznej realizowane przez JSW Szkolenie i Górnictwo, Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla, która powstała w oparciu o wspólną wizję JSW oraz klubu siatkarskiego Jastrzębski Węgiel, zakładającą nowatorską działalność na rzecz rozwoju sportu w regionie, projekt JSW Dzieciom skierowany do najpotrzebniejszych dzieci z terenów, na których JSW prowadzi działalność, dwa projekty realizowane przez spółkę JSW IT Systems – na rzecz Akademii Czystej Produkcji ograniczający zużycie zasobów oraz system do rejestrowania badań i powiadamiania w czasie globalnej pandemii (SMS-sender oraz Covtest). Grupa JSW została również doceniona za innowacyjne projekty na rzecz bezpieczeństwa: w Jastrzębskich Zakładach Remontowych powstał nowatorski przenośnik zgrzebłowy ratowniczy PRJZR-400 oraz na rzecz ekologii: należące do JSW SA Jastrzębskie Zakłady Remontowe uzyskały zgodę na wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaiki o mocy 671 kW, zlokalizowanej w Suszcu, na terenach, gdzie jeszcze niedawno funkcjonowała kopalnia Krupiński.
W Raporcie znalazły się również inne projekty realizowane przez JZR: pracownicy JZR wraz z przedstawicielami Centrum Badawczo-Rozwojowego KGHM Cuprum oraz Politechniki Poznańskiej uczestniczyli w ramach projektu THING w testach przemysłowych robota autonomicznego.
Doceniono także projekt pn. Górnicza Aktywizacja Zawodowa. To wspólne przedsięwzięcie JSW Szkolenie i Górnictwo oraz AGH w Krakowie. Głównym celem ekspertów opracowujących i wdrażających projekt była szeroko zakrojona kampania aktywizująca. Jako dobra praktyka w GK JSW wymieniono także nowoczesną pracownię VR, w której odbywają się szkolenia i warsztaty na szesnastu przygotowanych do tego stanowiskach pracy, głównie o charakterze testowym.
Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport ?Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki? to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.