Działania Grupy JSW wśród najlepszych praktyk odpowiedzianego biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce (FOB) ogłosiło raport ?Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki?. Podsumowując i analizując kluczowe dla odpowiedzialnego biznesu wydarzenia 2022 roku, eksperci organizacji wskazują w raporcie najciekawsze i godne naśladowania praktyki biznesowe minionego roku. Kolejny już raz zwrócili oni uwagę na działania realizowane przez Grupę JSW. W tegorocznej edycji raportu wskazano aż 10 dobrych praktyk Grupy JSW.

Wśród dobrych praktyk Grupy JSW znalazły się:

sól Dębieńska: dzięki odzyskiwaniu soli w zakładzie udało się uniknąć odprowadzania do rzeki Bierawki silnie zasolonych wód, odpompowanych z rejonów górniczych, uzyskując jednocześnie wysokiej jakości sól warzoną. Proces warzenia soli, który bazuje na technologii opracowanej w Stanach Zjednoczonych i Szwecji, jest rozwiązaniem unikatowym w skali europejskiej. Rocznie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji przetwarza 1,6 mln metrów sześciennych solanek produkując około 70 tys. ton wysokogatunkowej soli spożywczej.

aplikacja Kopalnie JSW 360°: przybliża w nowatorski sposób pracę górniczą. Dzięki aplikacji dostępnej na stronie internetowej JSW – bez wychodzenia z domu – można obejrzeć najważniejsze obiekty i miejsca w JSW tworzące realistyczny obraz kopalni. Projekt jest skierowany jest do osób zawodowo związanych z górnictwem, studentów wyższych szkół technicznych o profilu górniczym, uczniów szkół zawodowych i techników.

pasieka JSW jako lokalne centrum edukacji dla dzieci: zbudowana przy czynnym szybie kopalnianym jest przykładem rewitalizacji, rekultywacji oraz racjonalnego zagospodarowania terenów górniczych. Do tej pory w organizowanych tam warsztatach uczestniczyło już blisko tysiąc dzieci.

stypendia dla uzdolnionej młodzieży: JSW wdrożyła program stypendialny, który ma zachęcić młodych ludzi nie tylko do nauki w klasach o profilu górniczym, ale także w przyszłości do podjęcia pracy w zakładach JSW SA. Aktualnie JSW posiada 900 aktywnych umów stypendialnych w ośmiu szkołach na terenie Jastrzębia-Zdroju, Pawłowic, Ornontowic, Czerwionki-Leszczyn, Knurowa oraz Rybnika.

sterowanie radiowe w kolejkach: JSW wprowadziła sterowanie radiowe na stacjach materiałowych w KWK Borynia-Zofiówka Ruchu Borynia. Dzięki temu usprawniono proces załadunku i rozładunku, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo w miejscu pracy operatora. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce.

studium kompetencji JSW: JSW uruchomiła cykl warsztatów dla pracowników dozoru i dozoru wyższego. Trenerami na warsztatach są pracownicy całej Grupy Kapitałowej JSW. Studium Kompetencji na wniosek pracowników stanie się stałym elementem procesu szkoleniowego.

porozumienie dla cyberbezpieczeństwa: JSW SA, Politechnika Śląska i Instytut Techniki Górniczej KOMAG zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. To jedno z najważniejszych współczesnych wyzwań przemysłu wydobywczego, które szczególnego znaczenia nabrało w obliczu wojny na Ukrainie. Cyfrowa transformacja przemysłu, pozwala skutecznie optymalizować, zarządzać, ale także monitorować bezpieczeństwo procesów wydobywania i przeróbki węgla koksowego.

edukacyjny projekt Kopalnia Wiedzy JSW ? warsztaty dla dzieci realizowane na Uniwersytecie Śląskim: w 2022 r. JSW podjęła współpracę z Uniwersytetem Śląskim w zakresie prowadzenia przez naukowców uczelni warsztatów naukowych dla uczniów, które są nagrodą w licznych konkursach Kopalni Wiedzy JSW. Na www.nowakopalniawiedzy.pl oraz Fb Kopalnia Wiedzy JSW udostępniono materiały edukacyjne dot. m.in. wykorzystania wodoru, odpowiedzialnej konsumpcji, znaczenia węgla koksującego dla gospodarki, elektromobilności.

innowacyjne projekty na rzecz kolei: należąca do Grupy JSW ? Jastrzębska Spółka Kolejowa razem z Zespołem Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju realizuje projekt, którego celem jest opracowanie aplikacji do analizy danych diagnostycznych systemów sterowania ruchem kolejowym oraz narzędzia do pomiarów prądów systemowych czujnika koła RSR180.

obudowa stworzona przez pracowników: Jastrzębskie Zakłady Remontowe, które należą do Grupy JSW dostarczyły do Ruchu Knurów kopalni ?Knurów-Szczygłowice? kompleks 143 sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej. To pierwsze sekcje w całości zaprojektowane i wykonane przez pracowników JZR. Dzięki współpracy zespołu projektowego i grupy doświadczonych górników Ruchu Knurów powstała nowoczesna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo i komfort pracy.
Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport ?Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki? to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 21. edycji zaprezentowano 1705 działań podjętych przez 272 firmy.