Działania profilaktyczne w zakładach JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął działania prewencyjne związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników od 12 do 25 marca dyrektorzy zakładów, oraz biur w Biurze Zarządu mogą polecić pracownikom wykonywanie w tym czasie pracy zdalnej.
? Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i ich rodzin są dla nas najważniejsze. Praca w domu ograniczy ryzyko zarażenia koronawirusem. Zawieszenie działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych dla wielu rodziców jest dużym utrudnieniem. Umożliwienie zdalnego wykonywania pracy pozwoli pracownikom połączyć obowiązki zawodowe z opieką nad rodziną. Empatia, wzajemna pomoc i solidarność z osobami w trudnej sytuacji pozwolą nam przetrwać ciężki czas ? powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW SA.
Od 12 marca służby ochrony sprawdzają temperaturę ciała pracowników wchodzących do zakładów pracy. Pomiar jest wykonywany metodą bezdotykową. Osoby, u których temperatura ciała będzie wynosiła 38 stopni Celsjusza i powyżej albo zostaną stwierdzone inne objawy mogące świadczyć o zakażeniu, będą kierowane do namiotów ustawionych przed wejściem do każdej kopalni. Zaopiekują się nimi służby medyczne. Zostanie także wdrożony tryb postępowania, zgodny z zaleceniem ministra zdrowia. W kopalniach zostały wydzielone izolatki dla pracowników, którzy po wyjeździe na powierzchnię będą skarżyć się na złe samopoczucie.
Zakład Wsparcia Produkcji kupił dla zakładów JSW namioty, termometry bezdotykowe, kombinezony biologiczne, maski medyczne oraz półmaski. W kopalniach wzmożono kontrole warunków sanitarnych ? odkażane są klamki, poręcze, zwiększono ilość mydła oraz ręczników papierowych.
Prowadzona jest akcja informacyjna o postępowaniu w sytuacji zagrożenia (plakaty, maile, informacje nadawane przez zakładowe radiowęzły). Wprowadzony został również zakaz wstępu na teren zakładów JSW dla osób postronnych. Przygotowano dla nich mobilne biura podawcze.