Dzień Bezpieczeństwa z Biurem BHP dla pracowników Centrali

Biuro BHP Polskiej Grupy Górniczej zorganizowało Dzień Bezpieczeństwa, czyli warsztaty dla pracowników centrali z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także symulacji pożaru, projekcji rozprzestrzeniania się dymu i ewakuacji w goglach VR. Udział był dobrowolny, a zainteresowanie ogromne. W szkoleniach użyty został sprzęt i urządzenia, którymi dysponuje Biuro BHP, pozyskane m.in. z funduszu prewencyjnego PZU.

– To jest pomysł Marka Pawełczyka z naszego biura, który zaproponował, by zorganizować taki Dzień Bezpieczeństwa w Centrali z wykorzystaniem tego czym dysponujemy. Mamy tu fantom z defibrylatorem, aparat do tlenoterapii, czy urządzenie kardiotele, które po wykonaniu EKG wysyła dane do centrum telemedycznego, gdzie lekarz interpretuje otrzymany wynik badania i przekazuje badanemu informacje telefonicznie. Pomocne w szkoleniach są także gogle VR, z różnymi scenariuszami, m.in symulacją pożaru. I jedna pani, której mąż pracuje na stanowisku związanym z przenośnikami taśmowymi, doskonale sobie tutaj poradziła, pewnie z mężem na ten temat w domu dużo rozmawia ? zaznacza dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Grzegorz Ochman.
– To szkolenie praktyczne, którego celem, jest podniesienie wiedzy, umiejętności i świadomości. Pracownicy zapoznali się ze sprzętem, jest do ich dyspozycji. Niektóre osoby dowiedziały się o możliwości wykonania EKG w miejscu pracy ? zaznacza główny specjalista, koordynator z Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Marek Pawełczyk.
– To ważne, że wszyscy, którzy dzisiaj tutaj przyszli nie czuli się skrępowani. Dzień Bezpieczeństwa nie kończył się, żadnym egzaminem, więc pracownicy podeszli do tego na luzie. Przyszli tu z kolegą, koleżanką z działu. Okazywało się, że dla wielu osób na przykład resuscytacja to ogromny wysiłek. Dobrze, że poćwiczyli. Bo wszyscy słuchamy na temat pierwszej pomocy, jesteśmy szkoleni i wydaje się, że wiemy, ale okazuje się, że wielu z nas brakuje tej części praktycznej, a ona jest ważna ? dodaje główny specjalista i koordynator z Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Dariusz Delong .
W ramach warsztatów został zaprezentowany automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, który analizuje rytm serca i zapewnia szybką pomoc. Co istotne pomocy przy jego użyciu mogą udzielić nawet osoby bez przeszkolenia medycznego. W Centrali PGG takie urządzenie jest zamontowane przy wejściu głównym.
Przedstawiciele Biura BHP podkreślają, że dla nich to też było cenne doświadczenie i zapowiadają, że Dzień Bezpieczeństwa będą chcieli powtórzyć.