EC Radlin – ciepło dla mieszkańców Śląska

25 września br. na terenie koksowni Radlin, należącej do Grupy Kapitałowej JSW, zawarto porozumienie gwarantujące zaopatrzenie w ciepło mieszkańców Radlina oraz KWK RWO Ruch Marcel. W uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy JSW Koks, PGG SA, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa oraz miastem Radlin uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki.
JSW KOKS SA przystępuje do realizacji projektu budowy nowoczesnej elektrociepłowni opalanej oczyszczonym gazem koksowniczym, która docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia z eksploatacji z końcem 2022 roku EC Marcel, będącą własnością PGG.
Elektrociepłownia Radlin będzie nowoczesną jednostką produkującą energię cieplną i elektryczną w kogeneracji, czyli w najbardziej efektywny sposób, w jednym procesie technologicznym. EC Radlin spełni wszystkie wymagania Unii Europejskiej, a w szczególności konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (BAT LCP). EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni, a nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny. Ciepło w wodzie grzewczej dostarczane będzie na potrzeby PGG KWK ROW Ruch Marcel (21 MWt) oraz mieszkańców Radlina (16 MWt). Blok zużyje ok. 180 mln m sześc. gazu koksowniczego rocznie.
– Gaz koksowniczy, który do tej pory zanieczyszczał środowisko, szedł w powietrze, nic z tego nie było dla mieszkańców, tylko zanieczyszczenie środowiska. W gospodarce obiegu zamkniętego możemy wyeliminować emisję z niskich kominów. To jest to, o co nam chodzi w Programie Czyste Powietrze – to jest czyste powietrze w konkrecie. Dokładnie o to chodzi w tej zielonej transformacji gospodarczej, idącej w kierunku coraz wyżej uprzemysłowionego kraju – Polski, która będzie korzystała z różnych dobrodziejstw rewolucji technicznej, technologicznej 4.0 ? powiedział Premier Mateusz Morawiecki
Inwestycje Grupy JSW w znaczący sposób pozwalają rozwijać się Śląskowi. Skuteczna kooperacja rządu z samorządem jest w stanie zapewnić ich szybką realizację. W końcu po latach marazmu udaje się przełamać niemoc. Budowa Elektrociepłowni w Radlinie to kolejny przykład dobrej współpracy na wielu szczeblach, dzięki której wygrywają przedsiębiorcy, region i jego mieszkańcy.