Egzaminy wróciły do urzędów górniczych

6 lipca br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Przywraca ono możliwość przeprowadzania egzaminów w urzędach górniczych, co pozwoli na pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr do pracy w branży górniczej.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego zostało ogłoszone 5 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 992).
Potrzeba wydania nowego aktu normatywnego wynikała z przyczyn legislacyjnych oraz merytorycznych, w tym wejścia w życie 28 października 2023 r. ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029).
W wyniku zmian wprowadzonych ubiegłoroczną nowelizacją wszystkie osoby wykonujące czynności w kierownictwie lub dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu oraz czynności kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym są obowiązane posiadać kwalifikacje określone w Prawie geologicznym i górniczym, stwierdzone (w drodze świadectwa, po przeprowadzeniu egzaminu) przez właściwe organy nadzoru górniczego.
Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229).