Ekogroszek Pieklorz z supernowoczesnej linii w Chwałowicach

Ze zrobotyzowanej linii pakującej, którą pod koniec grudnia Polska Grupa Górnicza uruchomiła w rybnickiej kopalni ROW-Chwałowice, po niespełna miesięcznym rozruchu do nabywców trafiają już pierwsze worki ekogroszku Pieklorz – paliwa poszukiwanego do nowoczesnych kotłów grzewczych V generacji Ecodesign.

Wydajność instalacji w Rybniku wynosi ponad 200 t na dobę (ok. 60 tys. t/rok), co pozwoli zaspokoić rosnący popyt na konfekcjonowane paliwo węglowe z Chwałowic. Indywidualni nabywcy mogą kupić Pieklorza w e-sklepie PGG S.A. oraz w punkcie sprzedaży drobnicowej kopalni, a wkrótce za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Autoryzowanych Sprzedawców Węgla PGG S.A. ceniony rybnicki ekogroszek dostępny będzie w niemal wszystkich regionach Polski.
Przyjazne dla środowiska paliwo do kotłów retortowych nowej generacji powstaje ze specjalnie wyselekcjonowanych gatunków węgla o odpowiednim uziarnieniu i parametrach. Z zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Chwałowicach produkt trafia przenośnikami do nowoczesnej instalacji, gdzie automaty pakują go w worki o wadze 20 kg. Ekogroszkom stawia się najwyższe wymagania jakościowe, dlatego specjalne czujniki kontrolują odmierzoną masę a detektory sprawdzają, czy wewnątrz opakowań nie ma jakichkolwiek metalowych zanieczyszczeń, które mogłyby potem uszkodzić podajnik kotła retortowego, narażając klienta na kosztowne kłopoty. Odpowiednim ułożeniem worków na drewnianych paletach zajmują się w Chwałowicach roboty. Ręczną pracę wyeliminowano też dzięki tzw. kapturownicom, które szczelnie zabezpieczają jednotonową paletę z Pieklorzem mocną folią ochronną. Nowoczesna zautomatyzowana instalacja w Rybniku znacznie podniosła też bezpieczeństwo pracowników, którzy nie są już narażeni na wypadki typowe przy ręcznym pakowaniu i transporcie węgla.
Firmowe ekogroszki spalane w certyfikowanych kotłach nowej generacji pozwalają na ekonomiczne, czyste, praktycznie bezdymne ogrzewanie domów przy minimalnej emisji zanieczyszczeń, których redukcja w porównaniu do starszych kotłów węglowych wynosi nawet 99 proc. W ostatnich latach Polska Grupa Górnicza przeprowadziła inwestycje, które pozwoliły zwielokrotnić produkcję i sprzedaż ekogroszków (flagowa instalacja paczkująca o wydajności 600 t dziennie działa od roku w Zakładzie Produkcji Ekopaliwa w Woli).