Elektroniczny Notes Sztygara zostanie wprowadzony w tym roku we wszystkich kopalniach PGG SA.

Elektroniczny Notes Sztygara (ENSZ), który poprawia efektywność i komfort pracy osób dozoru ruchu, obejmie także pozostałe kopalnie PGG S.A. Rozwiązanie ma zostać wprowadzone w pozostałych oddziałach spółki jeszcze w tym roku. To aplikacja, która ogranicza czas, jaki trzeba było do tej pory przeznaczyć na wypełnianie dokumentów w wersji papierowej. Zastępuje książkę raportową, alfabetkę i szychtownicę. Kopalnia Piast-Ziemowit jest pierwszą kopalnią w regionie, która zaczęła stosować to narzędzie.

– To połączenie w wersji elektronicznej trzech niezbędnych do tej pory książek zawierających tematykę ruchową, kadrową i płacową. Ręczna edycja tych książek pochłaniała nawet ponad godzinę dziennie na każdej zmianie. W efekcie wprowadzenia Elektronicznego Notesu Sztygara każda osoba dozoru ruchy prowadząca zmianę „odzyskała” nawet około pięciu godzin prac tygodniowoy, czyli prawie całą szychtę – wyjaśnia nadsztygar ds. teletechniki, automatyki i gazometrii w kopalni Piast-Ziemowit Rafał Bąk.
Elektroniczny Notes Sztygara, automatyzuje procesy organizacyjne, ułatwia wykonywanie zadań. Przyspiesza obieg dokumentów, pozwala na sprawniejsze delegowanie obowiązków oraz monitorowanie realizacji i efektów pracy. Łatwo jest w nim znaleźć niezbędne informacje, łatwiej jest przygotować analizy czy raporty, ma dużą pojemność.
– Wcześniej proces prowadzenia i kontroli książek raportowych odbywał się całkowicie w oparciu o manualną, papierową ewidencję, która była czasochłonna i możliwa wyłącznie po otrzymaniu książki raportowej do rąk własnych. Po wprowadzeniu ENSZ uzupełnianie oraz kontrola książki raportowej odbywa się z każdego miejsca podłączonego do sieci ogólnokopalnianej zarówno w wyrobiskach dołowych jak i na powierzchni kopalni. Dostęp do informacji zawartych w ENSZ oraz wprowadzanie danych może odbywać się z kilku urządzeń równocześnie, co było niemożliwe w przypadku stosowania wersji papierowej. Automatyczne pobieranie i uzupełnianie części danych oraz monitorowanie przez system realizacji wydanych poleceń znacząco skróciło czas konieczny do prowadzenia i kontroli książek raportowych co umożliwia skupienie się na pozostałych zadaniach wyznaczonych przez kierownictwo kopalni – dodaje nadsztygar urządzeń teletechnicznych z kopalni Piast-Ziemowit Adam Kluska
Rozwiązanie opracowali eksperci z Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa. Stworzyli je od podstaw, bo nie było takiego gotowego rozwiązania na rynku. Dzięki temu, że jest szyte na miarę, według użytkowników, w pełni odpowiada na potrzeby kopalń i co istotne, nie wymaga indywidualnego dostosowywania do poszczególnych ruchów. W pozostałych oddziałach PGG S.A. ma zostać uruchomione jeszcze w pierwszym półroczu tego roku.
W jaki sposób działa ENSZ? Pracownicy dozoru ruchu mają dostęp do Elektronicznego Notesu Sztygara po zalogowaniu się. Dostęp do programu jest też możliwy na komputerach biurowych na powierzchni w kopalnianej sieci LAN. Tablety można zabrać ze sobą na dół kopalni i wprowadzić dane nawet w trybie off-line. W sumie na jednej zmianie z aplikacją łączy się nawet kilkaset osób z kierownictwa i dozoru kopalni.
Na potrzeby aplikacji w KWK Piast-Ziemowit został zakupiony i uruchomiony w wyrobiskach dołowych niezbędny sprzęt dołowy, tj.: komputery przemysłowe, koncentratory danych, tabletów, a także punkt dostępowy z antenami WiFi dla wersji mobilnej.
Obecnie trwa analiza, jaki sprzęt jest potrzebny, żeby rozwiązanie trafiło także do innych kopalń spółki. W dużej mierze jego uruchomienie będzie oparte na posiadanym sprzęcie informatycznym z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej..
Początek wprowadzania rozwiązania w kopalni Piast-Ziemowit był trudny, ponieważ papiery w kopalni były od zawsze, trudno było przekonać załogę do tej nowinki. Ale teraz nikt nie wyobraża powrotu do wersji papierowych. Praca, która codziennie zajmowała sztygarowi nawet ponad godzinę, teraz zajmuje niespełna 10 minut.
Tekst Daria Klimza
Fot. PGG S.A./ Rafał Bąk
***************************************************************
„Alfabetka” – książka ewidencji obecności i absencji pracowników. Zawiera podstawowe dane osobowe pracownika, takie jak: adres, numer telefonu, posiadane uprawnienia. Ewidencjonuje się w niej przepracowane dniówki, urlopy, przebyte zwolnienia lekarskie i wszystkie inne rodzaje absencji.
„Szychtownica” – książka ewidencji stanowisk pracy; zawiera informacje, kto i kiedy pracował na danym stanowisku pracy.