Energetycy i ekolodzy dla bocianów

TAURON zawarł porozumienia o współpracy na rzecz ochrony bociana białego z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu i Krakowie. Pod opieką energetyków TAURONA znajduje się ponad 1600 bocianich gniazd, a tylko w tym roku założono obrączki 1200 bocianim pisklętom.

– Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozszerzenie współpracy i zaplanowanie dalszych wspólnych działań z lokalnymi RDOŚ chroniących i wspierających ptaki ? tłumaczy Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucji. – Po letnim okresie intensywnej współpracy z ornitologami oraz osobami obrączkującymi młode ptaki, energetycy z TAURON Dystrybucji przygotowują się do przeglądu bocianich gniazd. Prace oczyszczania gniazd z nadmiaru budulca oraz zabudowy ochronnych platform na słupach energetycznych można wykonać tylko w okresie, kiedy ptaków na nich nie ma ? dodaje Ewa Groń.
W okresie letnim, kiedy ptaki są już w gniazdach, a potem składają jaja i wychowują młode, do gniazd nie powinno się zbliżać. Wyjątkiem jest obrączkowanie, które najczęściej dotyczy młodych ptaków.
Porozumienia z RDOŚ
Zgodnie z zapisami Porozumień z RDOŚ we Wrocławiu i Krakowie głównym obszarem wzajemnej współpracy ma być edukacja i budowanie świadomości w otoczeniu o bocianach, zagrożeniach dla ptaków i sposobach ich ochrony.
Istotnym elementem współpracy ma być także wymiana informacji, bieżące konsultacje oraz podejmowanie działań interwencyjnych i pielęgnacyjnych przy gniazdach i samych ptakach. Zdarza się, że gniazda zakładane przez ptaki na słupach energetycznych stwarzają zagrożenie, zarówno dla nich samych, jak i dla linii energetycznych oraz dla ludzi.
Bocianie gniazdo, budowane przez lata może ważyć kilkaset kilogramów, a nawet kilka ton. Trzeba więc z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii, a więc takie warunki, w których konstrukcja gniazda i same ptaki nie będą uszkadzały linii energetycznych, a z drugiej pomagać im znaleźć maksymalnie bezpieczne i dogodne dla nich miejsca budowania gniazd. Dlatego dla lokalnych RDOŚ TAURON to ważny partner.
– Współpraca pomiędzy TAURONEM, a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu otwiera nowe możliwości w działaniach na rzecz ochrony bociana białego. Jednym z głównych założeń realizacji porozumienia jest rozpropagowanie wiedzy o bocianach i celu ich ochrony. Nasze dotychczasowe działania na rzecz ochrony bociana białego, podejmowane przez RDOŚ we Wrocławiu polegały na dofinansowaniu ? zarówno ze środków własnych, jak i środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu ? ośrodków rehabilitacji zwierząt, w których te zwierzęta dość licznie przebywają – podsumowuje podpisane porozumienie Wojciech Rejman, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
– Podpisanie kolejnych porozumień z RDOŚami z pewnością będzie dla nas pomocne. Zależy nam, aby takie wsparcie i współpraca realizowana była na całym naszym obszarze działania TAURON Dystrybucja ? podsumowuje Ewa Groń.
1200 obrączek dla bocianich piskląt
Dla energetyków TAURON Dystrybucja współpraca z RDOŚ nie jest pierwszym działaniem na rzecz bocianów. Spółka realizuje już od lat wiele działań zabezpieczających linie energetyczne na całym swoim terenie działania, wspiera akcje obrączkowania kupując specjalne obrączki ornitologiczne i użyczając specjalistycznego sprzętu ? podnośników i zwyżek.
W tym roku dzięki współpracy TAURON Dystrybucji z ornitologami i obrączkarzami udało się założyć obrączki prawie 1200 bocianim pisklętom, pokonując przy tym prawie 4 tys. km od gniazda do gniazda. Obecnie po odlocie bocianów trwają przygotowania do przeglądu bocianich domostw na infrastrukturze i wybranie tych, które wymagają interwencji ? założenia platformy czy oczyszczania z nadmiaru materiału.