Energia i ciepło z metanu

Dwie instalacje kogeneracyjne zainstalowane przy Zakładzie Górniczym Brzeszcze w 2021 roku przetwarzają 20 mln m3 czystego metanu. Dzięki temu mogą wyprodukować nawet ponad 80 tys. MWh energii elektrycznej i 250 tys. GJ ciepła rocznie. ZG Brzeszcze to jedyna kopalnia w Polsce, w której całość wychwytywanego metanu jest zagospodarowywana.

? Przyjęta w październiku 2020 r. strategia metanowa UE określa ambicje redukcji emisji metanu o 35-37% do 2030 roku. W tym kontekście również polskie górnictwo musi zmierzyć się w najbliższych latach z wyzwaniem istotnego ograniczenia emisji tego gazu. Instalacje kogeneracyjne, jak widzimy na przykładzie Brzeszcz, stanowią efektywny sposób zagospodarowania metanu wychwytywanego w kopalniach ? wyjaśnia Piotr Pyzik, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.
? ZG Brzeszcze to jedyna kopalnia w Polsce, w której zagospodarowujemy całość wychwytywanego metanu. Jest to możliwe m.in. dzięki pracy dwóch instalacji kogeneracyjnych, które uruchomiliśmy w ubiegłym roku. Takie kogeneracyjne jednostki zasilane gazem z pokładów węgla przynoszą podwójną korzyść ? produkują tanią energię elektryczną i ciepło oraz ograniczają emisję metanu do atmosfery ? tłumaczy Patryk Demski, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia.
W 2021 roku w procesie wydobycia węgla kamiennego w polskich kopalniach zostało uwolnionych 828 000 000 m3 metanu. 351 000 000 m3 udało się wychwycić w procesie odmetanowania pokładów węgla i dostarczyć na powierzchnię. Jednak aż 122 000 000 m3 zostaje wypuszczone do atmosfery, ponieważ zakłady górnicze nie posiadają dostatecznie sprawnej infrastruktury zdolnej do przetworzenia całości ujętego CH4.
? Spalanie metanu na potrzeby pracy silników metanowych jest efektywnym sposobem wykorzystania tego gazu przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa pracy załogi kopalni. By ta technologia mogła mieć zastosowanie na szerszą skalę, potrzebujemy regulacji na poziomie unijnym i krajowym, pozwalających na stworzenie modelu finansowania budowy takich jednostek ? wskazuje Artur Warzocha, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. korporacyjnych.
Wykorzystanie 100% metanu wychwyconego w procesie odmetanowania pokładów węgla w polskich kopalniach pozwoliłoby na wytworzenie ponad 1,5 tys. GWh energii elektrycznej rocznie.
Wychwyt metanu i konwersja zawartej w nim energii na użyteczne formy ogranicza emisję tego gazu do atmosfery. Efekt cieplarniany wywoływany przez metan jest wielokrotnie większy do efektu wywoływanego przez emisję CO2. Obecnie Unia Europejska uznaje, że emisja tony metanu stanowi ekwiwalent 25 ton CO2.
? TAURON liczy na sprzedaż swojego know-how. Instalacje z silnikami gazowymi, połączone z systemem magazynów, mogłyby powstać w innych polskich kopalniach zasobnych w metan. Posiadamy technologię służącą utylizacji niebezpiecznego gazu, polegającą na konwersji energii chemicznej na prąd i ciepło. Problemem nadal pozostaje metan wydostający się na powierzchnię wraz z powietrzem wentylacyjnym. Pracujemy nad opracowaniem reaktorów katalitycznych, służących utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego z jednoczesnym odzyskiem energii ? wyjaśnia Piotr Apollo, prezes zarządu TAURON Nowe Technologie.
Z odmetanowania pokładów węgla w ZG Brzeszcze uzyskuje się średniorocznie ponad 80 Nm3/min CH4. Tak więc ilość energii chemicznej zawarta w gazie z odmetanowania pokładów węgla w ZG Brzeszcze to ponad 367 GWh rocznie. Metan pozyskiwany w tym procesie cechuje się parametrami pozwalającymi na jego efektywne wykorzystanie energetyczne.
Jednostki kogeneracyjne w Brzeszczach pod względem technologicznym cechują się wysokim stopniem funkcjonalności, niezawodności, bezpieczeństwa. oraz zaawansowaniem technologicznym. Inwestycja służy do konwersji energii chemicznej zawartej w metanie kopalnianym na użyteczne formy energii (energia elektryczna i cieplna).