FAMUR S.A. Systemy Ścianowe Oddział Glinik w Gorlicach wyróżniony prestiżowym tytułem ?Pracodawca Przyjazny Pracownikom?

NSZZ ?Solidarność? w konkursie pod patronatem Andrzeja Dudy, prezydenta RP, po raz dwunasty wyłoniła firmy, które jako pracodawcy spełniają najwyższe standardy. Wśród laureatów prestiżowego wyróżnienia znalazł się Famur SA Systemy Ścianowe Glinik Oddział w Gorlicach. Certyfikat z rąk prezydenta odebrał Andrzej Ziara, dyrektor Oddziału Glinik. Na uroczystości obecni byli także Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA oraz Marek Bugno, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ ?Solidarność? ?Glinik? w Gorlicach.
Konkurs ?Pracodawca Przyjazny Pracownikom? to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie pracodawców wyróżniających się stosowaniem dobrych praktyk. Oddział Glinik, wchodzący w skład Grupy FAMUR, został doceniony w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także jako firma oferująca m.in. stabilne zatrudnienie oraz dająca prawo do zrzeszania się w związki zawodowe.
– Wyróżnienie przyznane przez prezydenta RP, dowodzi, że obrane przez nas praktyki, przekładają się na przyjazną atmosferę pracy i współpracy. Ludzie są największą wartością naszej organizacji i jest mi niezwykle miło, że troska o nich w naszych zakładach doceniania jest na zewnątrz ? powiedział Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.
– Dialog z pracownikami, dbanie o ich bezpieczeństwo i poprawę warunków pracy są dla nas priorytetem. Rozmowy ze związkami zawodowymi zawsze prowadzone są ze zrozumieniem i wzajemnym poszanowaniem. Bardzo się cieszę, że nasze wspólne wysiłki i podejmowane działania zostały zauważone nie tylko przez pracowników, ale również lokalne środowisko – dodał Andrzej Ziara, dyrektor Oddziału Glinik.
FAMUR znalazł się wśród 17 firm XII edycji konkursu, które otrzymają certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Komisja certyfikacyjna, wyłaniając laureatów, brała pod uwagę kryteria takie jak przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników.
Grupa Famur (GPW: FMF) jest czołowym producentem maszyn dla górnictwa i systemów przeładunkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia około 4 tys. pracowników, w tym około 400 inżynierów i projektantów w 11 zakładach produkcyjnych. FAMUR współpracuje z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) przy inwestycjach w modernizację sektora górniczego i energetycznego. Famur jest notowany na GPW od 2006 roku. Dominującym akcjonariuszem spółki jest TDJ.