FAMUR wyemitował zielone obligacje

Z dniem 3 listopada 2021 r. FAMUR poinformował o dojściu do skutku emisji zielonych obligacji. Jest to działanie ujęte w ramach Programu Emisji ustalonego i uruchomionego przez Spółkę 18 grudnia 2015 r. i zmienionego w sierpniu br. Obligacje o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł zostały opłacone i prawidłowo objęte przez obligatariuszy.

FAMUR opracował i opublikował na swojej stronie internetowej Green Bond Framework, stanowiący przyjęte zasady zielonego i zrównoważonego finansowania. W dokumencie określone zostały cele zielonego finansowania oraz rodzaje inwestycji, na które przeznaczane będą środki z przeprowadzonej emisji. Realizacja przez FAMUR wyznaczonych celów – zarówno w zakresie wydatkowania środków z emisji, jak i ich wpływu na środowisko – będzie poddawana corocznej weryfikacji przez zewnętrznego audytora oraz raportowana przez Spółkę aż do momentu wykupu zielonych obligacji.
? Wynik emisji zielonych obligacji oceniamy jako bardzo dobry, szczególnie w kontekście zachodzących obecnie zmian na rynku, którym Grupa musi nieustannie stawiać czoła. ESG wywiera coraz istotniejszy wpływ na analizowane projekty rozwojowe w tym obszar transakcji M&A stając się jednym z fundamentalnych elementów, kształtujących opcje inwestycyjne. Poprzez zwiększanie finansowania zielonych projektów, przyczyniamy się do transformacji ekologicznej polskiej gospodarki. Środki z emisji przeznaczone zostaną na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy FAMUR, zwłaszcza na m.in. finansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji inwestycji, które na podstawie i zgodnie z Green Bond Framework, będą zakwalifikowane jako tzw. zielone projekty ? mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR S.A.