Franciszek w darze od SRK

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. dokonuje przełomowego zwrotu w swojej działalności! Wiąże ją ściśle z polityką sprawiedliwej transformacji. To nowe otwarcie dotyczy także pozostającego w gestii SRK pogórniczego majątku – terenów i nieruchomości. Będą one sukcesywnie przekazywane gminom i oddawane lokalnym społecznościom.

19 kwietnia SRK przekazała nieodpłatnie Rudzie Śląskiej zabytkowy kompleks dawnego szybu Franciszek. Chodzi o 4 działki przy ul. Szyb Bartosza o łącznej powierzchni blisko 11,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na tym terenie znajdują się zabytkowe obiekty maszyny wyciągowej i wieży szybu Franciszek. Najbardziej charakterystyczny jest dawny budynek remizy straży pożarnej, zwieńczony wieżą z blankami. Zabudowania nawiązują stylistycznie do architektury romańskiej i gotyckiej.
SRK jako donator pogórniczych nieruchomości ma do odegrania najistotniejszą rolę w transformacji regionalnej. Przekazanie kompleksu szybu Franciszek jest przykładem współpracy naszej Spółki z gminami na rzecz odnowy poprzemysłowych terenów i ich transformacji. Będziemy przy tym dbać, by w regionie zachować pogórnicze klimaty i nie pozwolić zginąć tradycji. Kolejne przekazania już wkrótce – zapewnia Jarosław Wieszołek, prezes SRK.
Wkrótce wszystko tu się zmieni i będzie służyć mieszkańcom. Miasto już realizuje plany zagospodarowania tego miejsca.
Do tej pory część tych nieruchomości należała do miasta, a część do SRK. Podpisany w tym tygodniu akt notarialny dotyczący darowizny porządkuje sprawy własnościowe. Teraz możemy skoncentrować się na utworzeniu w tym miejscu Lokalnego Centrum Tradycji oraz nadaniu części zabudowań funkcji mieszkaniowej – tłumaczy Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.
To pierwsza w tym roku darowizna pokopalnianych terenów Spółki Restrukturyzacji Kopalń na rzecz samorządu lokalnego. Proces ten, ze zdwojoną siłą, będzie realizowany na rzecz gmin, które z myślą o poprawie komfortu życia, deklarują nadanie pogórniczym terenom nowych funkcji społecznych, kulturalnych i gospodarczych.
Proces odblokowywania naszych zasobów już ruszył. Chcemy go prowadzić w ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami i tak, by za każdą darowizną szły korzystne i ważne dla ludzi przemiany. Przekazywane przez SRK tereny powinny w niezbyt odległej perspektywie służyć obywatelom. Dla SRK, jako największego w regionie donatora, to priorytetowe założenie nowej polityki. Naszym celem jest coraz aktywniejsze uczestniczenie w procesach transformacji – dodaje Jarosław Wieszołek, prezes SRK.
NOWA WIZJA NA SZYB FRANCISZEK
Kompleks Szybu Franciszek będzie już wkrótce pełnił zupełnie nowe funkcje za sprawą miejskiej inwestycji. To przede wszystkim budowa Lokalnego Centrum Tradycji. Będzie łączyło elementy tzw. living museum, centrum edukacji regionalnej z ekspozycją o historii dzielnicy Ruda oraz szybu Franciszek oraz centrum integracji międzypokoleniowej. Z kolei pozostałe obiekty zostaną zaadaptowane na mieszkania komunalne i wspomagane.
Jedną z tematycznych przestrzeni ma być „izba kapelmajstra”, skupiająca się na bogatej dla Rudy Śląskiej tradycji muzycznej oraz śpiewaczej. Będzie ona udostępniana jako sala prób m.in. dla wywodzących się z górnictwa orkiestr dętych. SRK jako właśnie przedsiębiorstwo górnicze, przekazując obiekt miastu, dąży do podtrzymywania tej niezwykle bogatej kultury górniczej. Jednym głównych celów przyświecających spółce jest wspieranie i pielęgnowanie śląskich tradycji, w tym górniczych orkiestr dętych, które towarzyszą SRK podczas wszystkich najważniejszych wydarzeń w roku i chociażby podczas najważniejszego dla górniczej braci święta – Barbórki. Darowizna kompleksu szybu Franciszek stwarza możliwość, aby ta piękna historia mogła trwać dalej.

KRÓTKA HISTORIA

  • Szyb Franciszek został wydrążony w 1857 r. jako szyb wydobywczy
  • Pozostała zabudowa powstawała w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
  • Szyb Franciszek od 1984 r. figuruje w rejestrze zabytków nieruchomych województwa śląskiego
  • To materialna pamiątka historii górnictwa i związanej z nim kultury robotniczej, a jednocześnie pozostałość po kopalni węgla kamiennego Brandenburg – pierwszej na tym terenie.