Fundacja JSW inwestuje w bezpieczeństwo

To jeden z priorytetów Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który nie ogranicza się wyłącznie do zakładów i załogi spółki, ale dzięki środkom Fundacji JSW są to również inwestycje w bezpieczeństwo rodzin górników, ale także lokalnych społeczności, w tym przede wszystkim najmłodszych. Przykładem są dwa aktywne przejścia dla pieszych w Połomi i Gogołowej w gminie Mszana.

Dziś tj. 11 grudnia, z udziałem przedstawicieli władz Powiatu Wodzisławskiego, gminy Mszana oraz Fundacji JSW dokonano odbioru instalacji poprawiających bezpieczeństwo, zarówno pieszych jak i kierowców.
Aktywne przejścia dla pieszych to system, którego celem jest ochrona pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego najbliższej okolicy. Detektory ruchu wykrywają pieszego, który zbliża się do przejścia i uruchamiają migające pomarańczowe światła zainstalowane przy znakach drogowych, w ten sposób ostrzegając kierowcę. System posiada własne fotowoltaiczne źródło zasilania. Oba przejścia zainstalowano na drogach powiatowych, a inwestorem jest Starostwo Wodzisławskie. Koszt jednego systemu to 24 tys. złotych. Zdecydowaną większość tej kwoty, czyli 22 tys. złotych wydatkowała Fundacja JSW. W sumie na ten cel Fundacja przekazała ponad 44 tys.
– Poprzez działania Fundacji JSW chcemy pokazać, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest dobrym sąsiadem, wrażliwym na potrzeby lokalnych społeczności. Sąsiadem, na którego wsparcie i pomoc mieszkańcy gmin na terenie których działa JSW mogą liczyć – powiedział Artur Dyczko, prezes Fundacji JSW.
Oba aktywne przejścia zlokalizowano w pobliżu placówek oświatowych. Pierwsze znajduje się w Gogołowej na ulicy Wiejskiej w pobliżu tamtejszej szkoły podstawowej. Drugie zlokalizowane jest w na ulicy Centralnej w Połomi. Po jednej jego stronie znajduje się kościół i szkoła, a po drugiej ośrodek zdrowie, remiza i obiekty sportowe.
– To jest najruchliwsze przejście dla pieszych w Połomii. Nasi wychowawcy, którzy wraz z dziećmi i młodzieżą przechodzą tutaj w drodze na plac zabaw czy obiekty sportowe, wiele razy zwracali uwagę na kwestię bezpieczeństwa podopiecznych. Teraz będzie tu znacznie bezpieczniej – powiedziała Urszula Wrońska, dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Połomi.
Władze Powiatu Wodzisławskiego do prac modernizacyjnych wybrały przejścia o dużym natężeniu ruchu drogowego.
– Chciałbym podziękować Fundacji JSW nie tylko za pomoc, ale też za to, że potrafią zrozumieć potrzeby naszych mieszkańców. Dzięki środkom z Fundacji JSW razem możemy poprawiać stan bezpieczeństwa na naszych drogach ? oświadczył Leszek Bizoń, starosta wodzisławski.