Fundacja Rodzin Górniczych – pomaga w najtrudniejszych chwilach

Fundacja wykonuje trudne zadania społeczne polegające na niesieniu pomocy rodzinom dotkniętym tragediami górniczymi, jak również zmagającym się z problemami wykluczenia społecznego, niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami, samotnością w starszym wieku. Organizacja stara się zapewnić swoim podopiecznym pomoc materialną na bieżące wydatki, leki, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, jak również kształcenie dzieci i młodzieży.

Fundacja Rodzin Górniczych prowadzi działalność pomocową od 1997 roku. Jest organizacją pożytku publicznego od 2004 roku – Nr KRS 0000127003. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn od firm i osób prywatnych oraz odliczeń 1% należnego podatku.
W 2019 roku Fundacja dzięki wsparciu przede wszystkim środowiska górniczego przekazała ponad 200 zapomóg na łączną kwotę prawie 365 tys. zł, pomagając w sfinansowaniu leczenia, rehabilitacji i zakupów sprzętów medycznych i rehabilitacyjnych. Wypłacono ponad 140 podopiecznym stypendia o wartości ponad 460 tys. zł. Dofinansowane zostały też pobyty rehabilitacyjne oraz dla dzieci i młodzieży wyjazdy w okresie ferii zimowych i letnich.
Fundacja Rodzin Górniczych także w ostatnich miesiącach, kiedy wszyscy zmagamy się z pandemią koronawirusa, nieprzerwanie prowadzi działalność pomocową dla rodzin górniczych. Ze względów bezpieczeństwa kontakt do Fundacji możliwy jest drogą telefoniczną lub mailową. Przyjmowane są jak do tej pory wnioski o pomoc na leczenie i bieżące wydatki. Kontynuowany jest również program stypendialny. Pracownicy Fundacji kontaktują się z podopiecznymi sprawdzając jak radzą sobie w tym trudnym czasie.
W 2020 roku rozpatrzono już ponad 150 wniosków o wsparcie, przekazując podopiecznym 90 zapomogi na łączną kwotę ponad 200 tys. zł. Wypłacane są stypendia dla uczącej się dzieci i młodzieży. W tym roku do tej pory otrzymało je 122 podopiecznych Fundacji na łączną kwotę prawie 390 tys. zł. Fundacji udało się też w tym roku zorganizować wyjazd na ferie dla dzieci w okresie zimowym oraz warsztaty psychologiczne dla wdów górniczych. Fundacja chciałaby, jeśli posiadane środki statutowe pozwolą, w grudniu przyznać pomoc świąteczną dla podopiecznych, aby wesprzeć ich w tym trudnym czasie i pozwolić na dobre spędzenie okresu świątecznego.
Prowadzona restrukturyzacja górnictwa oraz szerząca się pandemia niosą z sobą niestety kryzysy finansowe bardzo utrudniające niesienie pomocy, ze względu na gwałtowny spadek funduszy docierających do Fundacji. Zmniejszające zatrudnienie w kopalniach prowadzi do obniżenia wpływu ze składek z kopalń a pandemia uniemożliwia prowadzenie zbiórek podczas imprez, koncertów czy wydarzeń barbórkowych. – Zależy nam bardzo, aby w tym szczególnie trudnym czasie nie pozostawiać naszych rodzin bez pomocy, aby czuli oni, że ktoś o nich myśli, że o nich dba. Każde wsparcie przyczyni się do poprawy losów rodzin pozostałych po górnikach. Liczymy na zrozumienie sytuacji w jakiej się one znalazły, na empatię i wrażliwość ? komentuje Ryszard Wyględacz Prezes Fundacji.
Wsparcie na działalność statutową Fundacji Rodzin Górniczych można przekazywać poprzez darowizny na konto bankowe: PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611. Przedsiębiorstwa górnicze mogą nawiązać stałą współpracę z Fundacją. Pracownicy kopalń, zakładów, których kierownictwa współpracują z Fundacją Rodzin Górniczych mogą bezpośrednio w swoim zakładzie w dziale zajmującym się płacami zadeklarować miesięczną darowiznę (składkę) na rzecz działalności statutowej Fundacji.
Od niedawna można wesprzeć Fundację także robiąc zakupy on-line. Umożliwia to serwis FaniMani.pl, w którym Fundacja Rodzin Górniczych założyła swój profil. Jeśli internauta robiący zakupy online będzie chciał wesprzeć organizację, wystarczy, że wejdzie na stronę https://fanimani.pl/fundacjafrg/, kliknie ?Wspieram?, wybierze sklep i zrobi zakupy jak zwykle. Określony procent wartości zakupów trafi do organizacji wybranej przez użytkownika. Obecność w FaniMani stanowi dodatkowy sposób zbierania darowizn przez Fundację, nie mniej każde wsparcie się liczy i wspiera Organizację w realizacji jej celów pomocy poszkodowanym w tragediach górniczych.
– Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność. A z okazji Święta Barbórki składamy Braci Górniczej życzenia bezpiecznej pracy, pomyślności, zdrowia szczególnie w tym trudnym czasie oraz szczęścia w życiu rodzinnym. Niech Święta Barbara otacza Was opieką i ochroną. Szczęść Boże – życzy Prezes Fundacji Ryszard Wyględacz.