Gaszenie hałdy

Dobiegają już końca, zlecone przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., prace hamujące rozprzestrzenianie się zjawisk pożarowych na części hałdy „Wrzosy I” w Pszowie. Docelowo, po likwidacji zapożarownia, SRK przeprowadzi kompleksową rekultywację hałdy.

Największa aktywność termiczna występuje w północno-wschodniej części zwałowiska. W związku z dużym nachyleniem skarpy narażone są na podmuchy wiatru, które wzmagają pożar. Prace polegają na wybieraniu zapożarowanego materiału, który jest wystudzany, a następnie usypywany tak, aby zmniejszyć nachylenie skarpy. Dodatkowo w miejscach występowania ognisk pożarowych wykonywana jest wierzchnia okrywa izolacyjna. Likwidacja zapożarowania rozpoczęła się w lutym i obejmuje powierzchnię blisko 7 tys. m kw., czyli wielkość odpowiadającą pełnowymiarowemu boisku piłkarskiemu. Prace powinny się zakończyć 14 maja.
To kolejny ruch SRK w celu likwidacji zapożarowania Wrzosów I. Analogiczne działania doraźne spółka wykonała jesienią 2023 roku. Wówczas prace obejmowały powierzchnię około 2,5 tys. metrów kw. Spółka dokłada wszelkich starań, aby możliwie najszybciej zlikwidować zapożarowanie. Kieruje się przy tym przede wszystkim bezpieczeństwem okolicznych mieszkańców i pozostaje w stałym kontakcie z burmistrzem Pszowa.
Docelowo Spółka Restrukturyzacji Kopalń planuje przeprowadzenie kompleksowej rekultywacji hałdy. 28 marca 2024 roku został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na zwałowisku odpadów pogórniczych „Wrzosy I”, na terenie ponad 20 ha, zalega blisko 6 mln ton kruszywa pogórniczego. Hałda powstała w wyniku działalności pobliskiej kopalni Anna. Po likwidacji Kompani Węglowej w 2017 roku trafiła ona wraz z przejmowanym majątkiem do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Zgromadzone na terenie zwałowiska odpady powydobywcze charakteryzują się znaczną zawartością części palnych, biorących udział w procesie samonagrzewania się i samozapalania, co w konsekwencji doprowadziło do powstawania widocznych stref wysokiej aktywności termicznej.