Gdzie podwyżki, skoro jest dobrze?

Przedstawiciele dziewięciu górniczych central związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej przyszli 27 listopada do siedziby spółki. Domagali się natychmiastowych rozmów o podwyżkach. Zapowiedzieli, że nie opuszczą budynku przed uzyskaniem gwarancji realizacji ich postulatów.
W PGG trwa spór zbiorowy. Przedstawiciele załogi domagają się między innymi 12-proc. podwyżki płac od 2020 roku i włączenia tak zwanych dodatków gwarantowanych do składników wynagrodzenia, na podstawie których jest obliczana wypłata barbórkowa i nagroda roczna nazywana popularnie ?czternastką?. Zarząd PGG obliczył, że realizacja tych postulatów kosztowałaby Grupę około 610 mln złotych rocznie. Bogusław Hutek, lider górniczej Solidarności, w czasie konferencji Górnictwo 2019 informował, że skoro PGG miała w zeszłym roku około pół miliarda złotych zysku, a mówiło się, że w tym roku może być to nawet 800 mln złotych, to podwyżki należą się załodze. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ostatecznie zysk PGG w tym roku będzie poniżej 200 mln złotych. Spółka ma także do spłacenia obligacje na kwotę 2,2 mld złotych oraz inne zobowiązania, także liczone w miliardach złotych.
Zarząd PGG jest zwolennikiem podziału pieniędzy wypracowanych, a nie prognozowanych. 22 listopada prezes Tomasz Rogala, w czasie konferencji Górnictwo 2019, zapewnił, że dialog z przedstawicielami załogi będzie prowadzony, jednak ustalenia o podziale pieniędzy najlepiej przyjmować po wypracowaniu zysku.
Liderzy związkowi nie chcą czekać do przyszłego roku. W czasie debaty górniczej 22 listopada Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności, mówił między innymi: ? Nie należy robić sensacji z tego, że związki zawodowe weszły w spór zbiorowy. To normalna procedura, choć od kilku lat nieużywana. Czy załodze należą się podwyżki? PGG była przedstawiana przed każdymi wyborami jako przykład sukcesu gospodarczego. Teraz załoga oczekuje udziału w zyskach. Nic w tym dziwnego, bo pracownicy zarabiają najmniej spośród wszystkich grup węglowych.
Wieczorem 27 listopada zarząd PGG opublikował oświadczenie. ?W dniu 27 listopada br. odbyły się spotkania zarządu PGG ze stroną społeczną dotyczące postulowanej przez związki zawodowe podwyżki wynagrodzeń na 2020 rok. Zarząd PGG przedstawił wstępne założenia dotyczące planu techniczno-ekonomicznego na rok 2020 wraz ze szczegółowym wykazem inwestycji w poszczególnych kopalniach.
Zarząd PGG stoi na stanowisku, że bezpiecznym rozwiązaniem jest kontynuowanie rozmów o podziale środków po wypracowaniu zysku.
Jednocześnie zarząd PGG informuje, że w latach 2017?2019 spółka przeznaczyła na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników 1 mld 95 mln złotych powyżej wydatków planowanych przy tworzeniu PGG. Ponadto PGG jest zobligowana do spłaty obligacji w wysokości 2,2 mld złotych.
W celu jak najszybszego rozwiązania sporu spółka zaproponowała sporządzenie protokołu rozbieżności oraz powołanie mediatora. Strona związkowa odmówiła podpisania protokołu i oświadczyła, że jej przedstawiciele pozostaną w budynku PGG?.