GK JSW szkoli chętnych z pierwszej pomocy przedmedycznej

Od 1 czerwca 2021 r. JSW zaprasza wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs trwa 1h i odbędzie się za pomocą aplikacji Virtual Reality. Organizatorem akcji jest JSW Szkolenie i Górnictwo (JSW SiG). Zgłoszenia pod numerem tel.: 535936628 (w godz. 6:00-14:00) lub na adres e-mail: szkolenia@jswsig.pl
Dzięki przygotowanej do celów szkoleniowych nowatorskiej aplikacji Virtual Reality, chętni pracownicy GK JSW, ich rodziny, a także wszyscy zainteresowani nauką pierwszej pomocy mieszkańcy regionu będą mogli bezpłatnie skorzystać ze szkolenia już od 1 czerwca 2021 przez cały miesiąc (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej bądź mailowej). Zajęcia będą się odbywać w JSW SiG na Pniówku (pracownia VR ? wejście od strony parkingu) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18.00, a także w soboty i niedziele w godz. 10:00-16:00.
Program obejmuje szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki zajęciom praktycznym kursanci dowiedzą się, jak prawidłowo reagować w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Pod czujnym okiem instruktora Virtual Reality będą mieli możliwość skorzystania z aplikacji, gdzie przy użyciu fantoma szkoleniowego, przećwiczą niezbędne procedury ratujące życie i zdrowie. Szkolenie odbywać się będzie w grupach dwuosobowych, aby zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki sanitarne.
W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, przed przybyciem zespołu medycznego – pierwsza pomoc przedmedyczna często ratuje ludzkie życie.
Akcja GK JSW jest całkowicie bezpłatna zarówno dla pracowników JSW, ich rodzin, jak i wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.