Górnictwo – tradycja i współczesność

„Wokół Górniczej Tożsamości” to temat konferencji zorganizowanej w Katowicach przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA, JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o., Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski.

Konferencja składała się z czterech paneli tematycznych, podczas których dyskusja toczyła się wokół górniczej tożsamości Śląska. Paneliści rozmawiali o przemianach etosu górniczego w XIX i XX wieku, powojennym górnictwie Polski, opozycji „solidarnościowej” w latach 80-tych oraz współczesnym obliczu górnictwa. Konferencję otworzył Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
– Życzę, aby ten szeroki zakres zagadnień, który zostanie przedstawiony, był inspiracją do dyskusji w temacie tożsamości Śląska. Niech ta konferencja stanie się platformą do wymiany doświadczeń w zakresie wiedzy o historii i kulturze naszego regionu – powiedział Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW.
Wydarzenie zgromadziło liczne grono historyków, naukowców, ekspertów, w tym przedstawicieli branży górniczej oraz studenci i młodzież. Zaproszenie na konferencję przyjął także Piotr Pyzik, podsekretarz stanu, pełnomocnik do spraw dialogu społecznego Ministerstwa Aktywów Państwowych.
– To jest specjalna okoliczność, dzięki której mam nadzieję, swój ciąg dalszy będzie miał temat zachowania tożsamości Śląska na Śląsku – zwrócił uwagę Piotr Pyzik, podsekretarz stanu, pełnomocnik do spraw dialogu społecznego i dodał: – Zastanawiam się, czy w tej transformacji już nie energetycznej, ale cywilizacyjnej, jesteśmy w stanie przenieść tradycję i zwyczaje na przyszłe pokolenia. Budujmy naszą przyszłość, również w przestrzeni tradycji i tym charakterze zwyczaju, który po nas wszystkich zostanie.
Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności zwrócił uwagę, że przemysł wydobywczy miał wpływ na powstanie i rozwój wielu śląskich miast. Wokół kopalni budowano osiedla, domy kultury, szkoły i boiska, zakładano kluby sportowe.
– Czasem zapominamy, że cała przestrzeń w której żyjemy, to tak naprawdę dzięki górnictwu. Z górnictwa wywodzi się cała kultura Śląska – dzisiejsza kultura. To w górnictwie była śląska godka i w górnictwie ludzie uczyli się pracy. Efekty tej pracy zawsze mogliśmy zobaczyć na powierzchni. Po to się spotykamy, aby o tym wszystkim rozmawiać, pokazać jak wyglądał tamten okres, ale też żeby dać sygnał, że o tym wszystkim należy mówić, pisać i opowiadać – podkreślił Robert Ciupa, Dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
Konferencja „Wokół Górniczej Tożsamości” była doskonałą okazją do refleksji nad historią, teraźniejszością i przyszłością przemysłu wydobywczego w Polsce. Otworzyła też drzwi do dalszych dyskusji, badań i współpracy w dziedzinie górnictwa. Ta konferencja pokazała, że mimo wyzwań, jakie stoją przed przemysłem węglowym, wciąż istnieje pasja i zaangażowanie w zachowanie jego dziedzictwa.
– Uznaliśmy, że warto porozmawiać o tym, jaką rolę społeczną odegrało górnictwo na przestrzeni ostatnich lat, a nawet dalej, kiedy górnictwo było dumą i chwałą polskiej gospodarki. Chcemy pokazać, że my, jako mieszkańcy Górnego Śląska jesteśmy dumni z tych dokonań, z tego, że górnictwo jest częścią naszego życia – podsumował Gabriel Cyrulik, prezes zarządu JSW Szkolenie i Górnictwo.
zdjęcia: Dawid Lach