Górnicy PGG S.A. pomagają uchodźcom na granicy

rnicy pracujący na co dzień w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. są zaangażowani w działania pomocowe na przejściach granicznych w województwie podkarpackim oraz ewakuują osoby uciekające przed wojną z Ukrainy.

Łukasz Patrzyk, Adrian Brosz, Grzegorz Butlak i Marcin Palka, bo o nich mowa są Ratownikami Zintegrowanej Służby Ratowniczej, jednostki współpracującej z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, który od 25 lutego prowadzi działania na przejściach granicznych w Medyce oraz Korczowej. Na co dzień Pan Łukasz, Adrian i Grzegorz to górnicy pracujący w kopalni Piast- Ziemowit, natomiast Pan Marcin jest ratownikiem górniczym w kopalni Bolesław-Śmiały.
Zrzeszeni w struktury personelu Zintegrowanej Służby Ratowniczej (ZSR), współpracującej z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie górnicy, na polskiej granicy z Ukrainą realizują przede wszystkim działania pomocowe w punktach recepcyjnych oraz zabezpieczają Halę Kijowską, stanowiąca jeden z największych punktów, w których przyjmowania są uchodźcy. Działania ZSR wykraczają także poza Polską granicę: – dodatkowo nasze zespoły udzielają pomocy humanitarnej mieszkańcom Ukrainy skąd w drodze powrotnej transportujemy osoby wymagające opieki medycznej – wskazuje Łukasz Patrzyk, który koordynuje działania ZSR a na co dzień jest pracownikiem oddziału transportowego w Ruchu Piast.
– Chcieliśmy również podziękować naszemu pracodawcy za bezproblemowe udzielenie urlopu na czas naszych działań – dodaje Łukasz Patrzyk.
Polska Grupa Górnicza S.A. aktywnie angażująca się w pomoc dla Ukrainy wspiera wolontariat pracowniczy. Pracownikom spółki będącym wolontariuszami Zarząd udziela urlopu na czas wykonywania przez nich działań pomocowych.