Górnicy w wirtualnej rzeczywistości

Jak długo powinno trwać szkolenie w okularach VR – na to pytanie próbuje odpowiedzieć spółka JSW Szkolenie i Górnictwo. Trwają testy z udziałem m.in. 30 pracowników kopalni Pniówek.

Szkolenia dla pracowników w wirtualnej rzeczywistości są uzupełnieniem tradycyjnych kursów i pozwalają na doskonalenie umiejętności zawodowych. Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo oraz Główny Instytut Górnictwa, dzięki aplikacji przygotowanej przez JSW Innowacje, sprawdzają, ile czasu kursanci mogą spędzić w goglach VR, aby w żaden sposób nie zaburzyć efektywności takich szkoleń. Wyniki testów pozwolą dostosować ćwiczenia do kompetencji osoby szkolonej, a wszystko to w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR „SENSE VR” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
– Spodziewamy się już ostatniej grupy osób, które założą gogle VR i sprawdzą na sobie, jak długo potrafią wykorzystać ten wirtualny świat – wyjaśnia Aldona Urbanek z JSW Szkolenie i Górnictwo. – To tak zwany optymalny czas zanurzenia w świecie wirtualnym, a więc oszacowanie, jak długo kursanci potrafią korzystać z aplikacji w świecie wirtualnym – dodaje Urbanek.
W centrum uwagi twórców szkoleniowych aplikacji VR znajduje się przede wszystkim maksymalne wykorzystanie technologii komputerowej wizualizacji interaktywnego trójwymiarowego świata, koncentrując się na technicznych możliwościach wykorzystania dostępnych narzędzi oraz efektów.
– Według dostępnych badań, osoba szkolona nie powinna używać gogli dłużej niż 20-50 minut, w zależności od rodzaju wykorzystywanego sprzętu – mówi Aldona Urbanek. I dodaje, że limit czasowy wynika z efektów choroby symulatorowej, która może wystąpić u uczestników tego typu szkoleń.
Wyniki prowadzonych badań pozwolą na oszacowanie optymalnego czasu, potrzebnego na przystosowanie się osoby szkolonej do operowania w środowisku VR oraz na przeprowadzenie całego treningu. Badania prowadzone są na nowym sprzęcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Gogle – dzięki regulacji – idealnie przylegają do twarzy i nie wpuszczają do wnętrza światła. Uczestnik szkolenia jest zupełnie odcięty od świata rzeczywistego, dodatkowo wysokiej jakości projekcja jest wzbogacona dźwiękiem. Dzięki tym zabiegom uczestnik nie rozprasza się i w stu procentach znajduje się w świecie wirtualnym. Do badań zaproszono pracowników kopalń, pracujących zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią.
Jastrzębska Spółka Węglowa jest pionierem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii zarówno w górnictwie, jak i szkoleniach. Warto podkreślić, że metody nauczania, które jednocześnie angażują różne zmysły uczestnika szkolenia – wzrok, słuch i motorykę są najbardziej skuteczne. Rezultatem wielopoziomowego przetwarzania informacji jest wytworzenie się znacznie większej liczby nowych połączeń neuronalnych niż w sytuacji, gdy tego samego materiału kursant uczy się na pamięć. Neurodydaktyka i aplikacje VR bazują na wspólnych założeniach – wykorzystujących aktywne metody kształcenia wspierające proces zapamiętywania i angażujące osoby szkolone w proces dydaktyczny. Dlatego tak ważny jest sposób prowadzenia przez trenera zajęć w środowisku VR.