Górnicy z kopalni Ziemowit piją mineralną z podziemnych wyrobisk

Górnicy z ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit mogą gasić pragnienie wodą czerpaną z głębokości około 400 metrów pod ziemią. Uzdatniona woda jest wysoko zmineralizowana i ma lepszą jakość od niektórych marek dostępnych na rynku. Pracownicy zakładu pobierają wodę z 8 kranów znajdujących się przy lampowni. Woda trafia też do części mieszkańców Lędzin.

Kopalniana woda pompowana z głębokości ponad 400 metrów pod ziemią, przechodzi przez kopalnianą stację uzdatniania wody. Stacja uzdatniania wody została oddana do użytku w 1982 roku. Natomiast punkt poboru wody pitnej wraz z systemem chłodzenia powstał w 2012 roku.
Woda ma dużą zwartość składników mineralnych, około 800 miligramów na decymetr sześcienny. Zawiera takie pierwiastki jak m.in. magnez, sód czy wapń. Całkowicie spełnia wymogi dotyczące jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Objęta jest stałą kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.
Woda jest dostępna w sieci wodociągowej ruchu Ziemowit. Kopalnia nie musi kupować wody na rynku. Górnicy mogą ją czerpać z 8 kranów znajdujących się w sąsiedztwie lampowni. Mają do dyspozycji 3 krany z wodą gazowaną, 3 z wodą niegazowaną i 2 z wodą gazowaną z sokiem. Woda trafia także do około 15 procent mieszkańców Lędzin poprzez wodociągi spółki komunalnej.

Od Szczytu Klimatycznego COP24 w 2018 roku w Katowicach woda z ruchu Ziemowit jest dodatkowo butelkowana. Z etykietą Aqua Co@l była jednym z przebojów tego wydarzenia. W ubiegłym roku zabutelkowano już 37 tysięcy sztuk, po 330 ml każda. Woda w butelkach nie jest jednak sprzedawana, przeznaczona jest do celów promocyjnych i wewnętrznych PGG S.A.

Kopalnia jednak słodkiej wody czerpie znacznie więcej. Woda jeszcze przed uzdatnieniem wykorzystywana jest też na potrzeby przemysłowe zakładu i do celów technologicznych. Warto zaznaczyć, że kopalnia w Lędzinach jest jedną z niewielu w Polsce, tak bogatych w słodką wodę. Wpływ na to mają warunki geologiczne, hydrogeologiczne i prowadzona w tym rejonie w poprzednich latach eksploatacja górnicza.