Górnicy z PGG otrzymają nagrody

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej otrzymają nagrodę za dobre wyniki finansowe w 2018 roku.
PGG w ubiegłym roku miała 493 mln zł zysku. Po pierwszym półroczu, kiedy sytuacja Spółki jest stabilna, zarząd zdecydował o wypłacie premii. Górnicy dołowi dostaną 1550 zł brutto, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych na powierzchni – 1200 zł, a pracownicy administracji – 900 zł.
Wypłaty są zaplanowane na 1 sierpnia, a pieniądze otrzymają wszyscy pracownicy PGG.