Górnicza transformacja Śląska

Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała swoje działania w zakresie terenów pogórniczych podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. sprawiedliwej transformacji. Posiedzenie trwało dwa dni i odbyło się w Jastrzębiu-Zdroju.

Uczestnicy podkomisji odwiedzili tereny likwidowanej kopalni ?Jastrzębie? podczas pierwszego dnia spotkania. Dyskutowano również o koniecznych zmianach legislacyjnych w kontekście skutecznego wykorzystania środków finansowych z Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji.
? To wyjątkowa okazja, aby w centrum przemysłu węglowego rozmawiać o tym, jak ma wyglądać przyszłość naszych regionów węglowych. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji powstał dla takich regionów jak ten. To jest pięć minut dla naszych regionów węglowych, wykorzystajmy ten czas ? apelował Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Kolejnego dnia spotkania posłowie, samorządowcy i eksperci zastanawiali się, w jaki sposób przywrócić pogórnicze tereny społeczności lokalnej. Jako przykład posłużyła kończąca swoją działalność kopalnia ?Jastrzębie?.
? Ze strony Jastrzębskiej Spółki Węglowej przekazujemy wszystkie tereny tej kopalni, które będzie można wykorzystać, aby aktywizować lokalnych czy zewnętrznych przedsiębiorców? zapewniał Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej dodając, że w kolejnym etapie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń powinny zostać przekazane jeszcze osadniki i bocznica kolejowa. ? Chcemy, aby te tereny służyły miastu z korzyścią również dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej ? podkreślił prezes JSW.
Według obecnych podczas sesji parlamentarzystów, w latach 2016 – 2020 do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafiło 17 kopalń, a kolejnych 12 zakładów ma zakończyć swojądziałalność w najbliższych latach. Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik zwracał uwagę, że transformacja górnicza nie będzie łatwa, ani przyjemna. Powinna jednak przebiegać w miarę bezboleśnie. ? Patrzymy tutaj z perspektywy tego, co zostawimy następnym pokoleniom i jaką im damy szansę, zarówno do rozwoju regionu, jak i ich własnego. To wszystko, o czym rozmawialiśmy, musi być dobre dla polskiej gospodarki i obywateli ? mówił Piotr Pyzik, wiceminister Aktywów Państwowych odpowiedzialny za górnictwo i zaznaczył: ? Mam nadzieję, że to, co w Jastrzębiu-Zdroju się wydarzy, będzie pewnego rodzaju pilotażem dla dalszych działań w innych gminach górniczych.
Dwudniowe spotkanie zorganizowano na wniosek przewodniczącego podkomisji Krzysztofa Gadowskiego. Podkomisja działa w ramach sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.
? W ciągu tych dwóch dni mieliśmy do czynienia z podmiotami, które są w stanie podźwignąć ten problem i przy współudziale Państwa, w oparciu o dobre prawo, doprowadzić do tego, aby miejsca pracy nie zniknęły stąd na stałe. Ważne, żeby ten teren żył gospodarczo i stał się nowym stabilizatorem mieszkańców Jastrzębia-Zdroju ? podsumował spotkanie Krzysztof Gadowski, przewodniczący podkomisji stałej ds. sprawiedliwej transformacji.