Górnicza wystawa w kościele „Wujka” w Katowicach-Brynowie

Górnicze kaski, aparaty ucieczkowe, drzewiarka, figury świętej Barbary, obrazy, aparaty telefoniczne , przedwojenny sztandar składają się na część ekspozycji w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie. Głównym celem wystawy jest upamiętnienie ofiar 9 górników z kopalni Wujek.
Jak przypomina proboszcz parafii ks. Ireneusz Tatura kościół ma charakter typowo górniczy. Został wybudowany po tragicznych wydarzeniach na kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r., gdzie zamordowano 9 górników. Większość pamiątek zgromadzonych w Izbie znajdującej się w Kościele Dolnym pochodzi właśnie z kopalni Wujek.
Ekspozycja ma nawiązywać swoją symboliką do ofiary górników z Wujka. Są tam kaski, jest aparat ucieczkowy, portret 9 górników autorstwa Leszka Dużego. Wśród eksponatów znajdują się także figury świętej Barbary, jest także tablica z budowy świątyni.
Pamiątkowa Izba jest dostępna dla wszystkich, ale chęć jej zwiedzania należy uprzednio zgłosić i uzgodnić z proboszczem parafii. Została utworzona 13 lat temu i może stanowić uzupełnienie dla ekspozycji Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.