Górniczy pomnik historii stanął w Bytomskiej jednostce wojskowej

SRK S.A. pielęgnując górniczą tradycję i kulturę, przekazała koło linowe wieży szybowej szybu „Jas IV” z kopalni ?Jas-Mos-Jastrzębie III?, wchodzącej w struktury spółki, 34. dywizjonowi rakietowemu Obrony Powietrznej w Bytomiu.

Obiekt stanął na Skwerze Górniczym Szyb „Grzegorz”, utworzonym na terenie bytomskiej jednostki wojskowej, tuż obok przekazanej wcześniej lokomotywy. Inicjatorem przekazania Koła Linowego, jako symbolu długoletnich, przyjaznych i serdecznych kontaktów przedstawicieli Dywizjonu z górnikami jest ppłk Grzegorz Gdula – Dowódca 34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej Kraju w Bytomiu, dlatego koło nosi imię „Grzegorz-Janusz”, symbolizując imiona Dowódcy dywizjonu (Grzegorz Gdula) oraz Prezesa Zarządu SRK S.A. (Janusz Smoliło).
Uroczyste przecięcie wstęgi i odsłonięcie nowego górniczego pomnika historii miało miejsce 4 sierpnia, podczas uroczystości przekazania przez ppłk. Grzegorza Gdulę obowiązków Dowódcy dywizjonu ppłk Magdalenie Błaszczak oraz pożegnania ze sztandarem, które odbyły się na Placu Apelowym 34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Minister Michał Wójcik, Wiceminister Aktywów Państwowych Piotr Pyzik, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Prezes SRK S.A. Janusz Smoliło, Wiceprezes SRK S.A. ds. Ekonomiki i Finansów Radosław Wojtas, Dyrektor Oddziału SRK S.A. – KWK ?Jas-Mos-Jastrzębie III? Mieczysław Lubryka, a także parlamentarzyści, samorządowcy, prezesi spółek górniczych i przybyli goście.
Koło Linowe „Grzegorz-Janusz” było eksploatowane w całym okresie ruchu szybu wentylacyjno-zjazdowego „Jas IV” w latach 1986-2023 i upamiętnia najlepszy okres działalności górnictwa w Jastrzębiu-Zdroju.