Górniczy Sukces Roku w kategorii Ekologia dla GIG-PIB

Kruszywo syntetyczne z odpadów niebezpiecznych opracowane GIG-PIB zostało nagrodzone w konkursie Górniczy Sukces Roku 2023 w kategorii Ekologia. Podczas uroczystej gali Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej nagrodę odebrał dr Paweł Zawartka.

Ta nowa technologia pozwala na otrzymywanie mieszkanki lekkiego kruszywa z odpadów niebezpiecznych w skład którego wchodzą: żużel, popiół, chemia stabilizująca, spoiwo i woda. Cechuje się mechanicznym procesem przetwarzania odpadów i zastosowaniem spoiw hydraulicznych w procesie wytwarzania kruszywa, natomiast użycie chemii stabilizującej opracowanej w GIG, zabezpiecza finalny produkt przed uwalnianiem niepożądanych substancji do środowiska. To pozwala na mniejszą energochłonność, niższy ślad węglowy, realizację idei przetwarzania odpadów w produkty gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ oraz urban mining, czyli przetwarzaniem odpadów z przestrzeni miejskich. Wpisują się w ten zakres wszystkie odpady ze spalarni, popioły zużle, przekrusze które można przy zastosowaniu opisanej technologii przetworzyć. Pojęcie „urban mining” stanowi jedną z istotniejszych składowych gospodarki cyrkularnej. Cyrkularny system gospodarczy, podobnie jak ekosystemy, które wszystko wykorzystują w wydajnym i celowym cyklu, jest gwarancją, że produkty czy materiały zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby stać się częścią sieci wartości i być z powodzeniem wykorzystywane ponownie.
Mieszanka kruszywowa, wyprodukowana w oparciu o rozwiązanie GIG, jest przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w szczególności do budowy i podbudowy obiektów infrastruktury drogowej.