Grunt to rozwój

Nowe miejsca pracy i pogórnicze tereny zamienione w gospodarcze, tętniące życiem miejsce. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. sprzedała prywatnemu inwestorowi 6 działek oraz budynki i budowle po byłej kopalni Makoszowy.

Transakcja wpisuje się w nową politykę SRK dotyczącą gospodarowania majątkiem. Odblokowywanie kolejnych pokopalnianych terenów to mocny atut w strategii aktywnego uczestniczenia spółki w procesie Sprawiedliwej Transformacji regionu.
To kolejny ważny krok w nowej rzeczywistości, w jakiej od kwietnia działa Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Chcemy wspierać i przyspieszać rozwój na pogórniczych terenach, a nie go hamować. SRK jest istotnym graczem mechanizmu transformacji z ogromnym potencjałem, który chcemy wykorzystać i już to robimy. Kładziemy tu również ogromny nacisk na współpracę z gminami, które są w zasięgu potężnych środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – mówi Jarosław Wieszołek, prezes SRK.
Tak duża transakcja sprzedaży terenu po KWK Makoszowy to duży sukces spółki, z którego realnie skorzysta miasto w pełnym wymiarze. To z jednej strony rozwój inwestycyjny i zwiększone wpływy do budżetu z podatków. Z drugiej zaś nowe miejsca pracy i szansa nie tylko dla zabrzan, ale i mieszkańców pobliskich miejscowości. Cieszę się, że to ważne dla Zabrza miejsce znów zacznie tętnić gospodarczym życiem – dodaje Agnieszka Rupniewska, prezydent Zabrza.
Zawarta umowa sprzedaży obejmowała prawie 30 ha należących do SRK wraz z 31 budynkami, budowlami oraz drobną infrastrukturą. Główną zaletą nieruchomości, podkreślaną przez inwestora jest dawna bocznica kolejowa, posiadająca połącznie z siecią kolejową PKP PLK S.A.
Dla SRK była to pierwsza sprzedaż łączona. Poprzedziło ją zawarcie porozumienia z inną spółką sektora górniczego – JSW KOKS S.A., która sprzedała 2 działki liczące prawie 20 ha. Celem wspólnego działania było racjonalne zagospodarowanie tego poprzemysłowego terenu. Cała transakcja obejmowała działki o łącznej powierzchni blisko 50 hektarów.
Ta transakcja to ogromny sukces w realizacji transformacji regionu. Śląsk się zmienia, a to doskonały przykład na racjonalne zagospodarowanie poprzemysłowych terenów. Nasz region stanowi ważną gałąź krajowej gospodarki. Wspólna sprzedaż działek tworzących jeden duży i atrakcyjny obszar inwestycyjny obrazuje też istotę współpracy spółek skarbu państwa nie tylko w dalszym rozwoju, ale i w procesach sprawiedliwej transformacji – tłumaczy Borys Budka, były minister aktywów państwowych i poseł na Sejm RP.
Nabywcą terenu jest STS LOGISTIC Sp. z o.o. należąca do holdingu CLIP Group S.A. To grupa podmiotów prowadząca działalność logistyczną w zakresie magazynowania, transportu i usług towarzyszących, działająca między innymi w branży automotive.