Grupa FAMUR kontynuuje proces dezinwestycji majątku nieoperacyjnego

FAMUR S.A., realizując założenia przyjętej strategii koncentracji działalności na obszarach związanych bezpośrednio z core business, postanowił zintensyfikować działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości nieoperacyjnych poprzez uruchomienie przetargu na zbycie udziałów w spółce celowej De Estate sp. z o.o.
FAMUR S.A. postanowił uruchomić 6 sierpnia 2019 r. przetarg na zbycie udziałów w spółce celowej De Estate sp. z o.o., której majątek stanowią nieruchomości nie związane z działalnością podstawową. Przetarg jest konsekwencją wcześniejszych działań wynikających z dotychczas prowadzonych projektów optymalizacji struktury Grupy i integracji z częścią maszynową dawnej Grupy Kopex (obecnie Primetech).
– Od momentu akwizycji Kopexu ze sprzedaży nieruchomości oraz innych aktywów wchodzących w skład majątku nieoperacyjnego uzyskaliśmy 66 mln zł przychodów. Nasze dotychczasowe doświadczenie związane z prowadzeniem procesu dezinwestycyjnego przy obecnych założeniach tj. poszukiwania inwestorów na poszczególne lokalizacje wskazują, że byłby to proces długotrwały, a przy tym generujący koszty. Decyzja o ogłoszeniu przetargu to próba uplasowania na rynku istotnego portfela nieruchomości, w większości poprzemysłowych, o różnym stopniu atrakcyjności. Z punktu widzenia realizacji projektu optymalna wydaje się sprzedaż w formie udziałów w spółce celowej zarządzającej wspomnianym portfelem. Mamy nadzieję, że ogłoszony przetarg spotka się z odzewem podmiotów działających na rynku real estate pozwalając tym samym przyspieszyć prowadzony proces dezinwestycyjny. Jednak w przypadku braku zainteresowania ze strony rynku, bądź niesatysfakcjonujących ofert dla tej formuły zbycia, jesteśmy gotowi do kontynuowania jednostkowej sprzedaży nieruchomości ? komentuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR S.A.
Dodatkowe informacje (w tym dane dotyczące nieruchomości, warunki składania ofert oraz zasady, na których możliwe jest kompleksowe zapoznanie się z sytuacją faktyczną i prawną SPV i nieruchomości), zawarte zostały w zaproszeniu do składania ofert, które będzie dostępne na stronie internetowej emitenta pod adresem www.famur.com.