Grupa Famur podpisała umowę na dostawę sprzętu do kopalni Inaglinskij

FAMUR S.A., czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie oraz Polskie Maszyny Group Sp. z o.o. zawarły umowę przewidującą dostawę maszyn górniczych do rosyjskiej kopalni węgla koksującego ?Inaglinskij?, wchodzącej w skład OOO ?UK KOLMAR? z siedzibą w Moskwie. Łączna wartość umowy wynosi 20 mln euro netto.

FAMUR S.A., czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie oraz Polskie Maszyny Group Sp. z o.o. zawarły umowę przewidującą dostawę maszyn górniczych do rosyjskiej kopalni węgla koksującego ?Inaglinskij?, wchodzącej w skład OOO ?UK KOLMAR? z siedzibą w Moskwie. Łączna wartość umowy wynosi 20 mln euro netto. (19.986.434)
Zakres podpisanej umowy obejmuje dostawę sekcji obudów zmechanizowanych oraz urządzeń wchodzących w skład systemu odstawy, w tym przenośników zgrzebłowych, kruszarki, stacji najazdowej oraz pakietu części zamiennych i osprzętu. Dostarczane przez Grupę FAMUR urządzenia będą eksploatowane na terytorium Rosji w kopalni koksującego węgla kamiennego ?Inaglinskij?. Zgodnie z zapisami umowy termin realizacji przypada na IV kwartał 2021 roku. Jest to kolejna umowa, którą Grupa FAMUR zawarła na dostawę wysokiej jakości maszyn i urządzeń, które użytkowane będą w kopalni na terytorium Federacji Rosyjskiej.
? Po raz kolejny, współpracujący z nami kontrahent, docenił wysoką jakość produktów i usług, którą zachowujemy mimo pandemii COVID-19 i trudnych warunków rynkowych. Kompleksowa oferta Grupy FAMUR pozwala na realizację najbardziej skomplikowanych zleceń na całym świecie, czego najlepszym dowodem jest umowa obejmująca dostawę urządzeń do kopalni ?Inaglinskij? ? mówi Adam Toborek, Wiceprezes Zarządu Grupy FAMUR odpowiedzialny za rynki eksportowe.
Grupa FAMUR jest obecna u klientów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, a udział eksportu w przychodach wynosi ok 37 proc. W najbliższej przyszłości planuje rozwinięcie sprzedaży na takich rynkach jak USA, Chiny oraz Indie a także dywersyfikację swoich usług w oparciu o rynki poza górnicze.