Grupa FAMUR redukuje zdolności produkcyjne w obliczu kryzysu krajowej branży górniczej

Grupa FAMUR w obliczu narastającego kryzysu krajowej branży wydobywczej oraz nakładającej się pandemii koronawirusa COVID-19 podjęła decyzję o dopasowaniu struktur produkcyjnych do zmieniających się potrzeb rynkowych.

Trudna sytuacja ekonomiczna krajowych spółek wydobywczych wraz ze znaczącym spadkiem zapotrzebowania ze strony polskiego sektora energetycznego na węgiel wpłynęła w istotny sposób na rewizję planów w zakresie inwestycji i remontów w kopalniach. Porozumienie strony rządowej ze stroną społeczną zawarte we wrześniu 2020 roku, zawierające harmonogram wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce pogłębi trwałe zmniejszanie poziomu inwestycji w maszyny i urządzenia górnicze, w tym hydraulikę siłową.
Dążąc do dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji rynkowej Zarząd FAMUR zdecydował o optymalizacji mocy produkcyjnych w zakresie hydrauliki siłowej. W konsekwencji część procesów produkcyjnych związanych z tym obszarem zostanie przekazana do Oddziału w Gorlicach, natomiast pozostała w Oddziale w Zabrzu produkcja zostanie wygaszona.
Działania te pozwolą Grupie FAMUR dostosować swoje zasoby operacyjne do bieżącej i oczekiwanej sytuacji rynkowej przy równoczesnym zachowaniu kompetencji produkcyjnych, techniczno-technologicznych oraz know-how produktowego, umożliwiających produkcję hydrauliki siłowej stosownie do zmniejszonej liczby zamówień dostępnych na rynku.