Grupa JSW po raz kolejny zauważona przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało po raz 18. Raport ?Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki?. To największy w Polsce przegląd odpowiedzialnych aktywności biznesu, z rekordową liczbą inicjatyw. W tegorocznej edycji raportu eksperci Forum docenili trzy projekty Grupy Kapitałowej JSW: Kopalnia Wiedzy JSW, ?Ratujmy pszczoły – mogą żyć wśród nas? oraz zaproszenie uczniów do inspirującej współpracy przez JSW Innowacje i Przemysłową Akademię Rozwoju.
Kopalnia Wiedzy JSW to flagowy, autorski projekt zaangażowania społecznego Grupy JSW. To wyjątkowa inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży realizowana z ich udziałem, czyli kreatywne pomysły, społeczne inicjatywy i działania na rzecz poprawy otaczającego świata. Kopalnia Wiedzy ma łączyć, rozwijać, dodawać skrzydeł i przynosić wiele radości uczestnikom realizowanych w jej ramach projektów. Prowadzący zajęcia chcą zarażać dzieci pasją poznawania świata, doświadczania, odkrywania. Projekt ma wspierać rozwijanie talentów wśród dzieci oraz wyrównywać szanse w dostępie do nowoczesnych i ciekawych form aktywności pozalekcyjnej.
Autorom raportu nie umknął fakt, że na terenach przylegających do czynnej kopalni Ruch Borynia, Spółka zainicjowała pilotażowy program ekologicznego zagospodarowywania terenów poprzemysłowych, tworząc pasiekę. JSW zdecydowała się nie tylko wybudować i zasiedlić pszczelimi rodzinami ule oraz przy wsparciu pszczelarzy pozyskiwać miód, ale również uruchomiła program edukacyjny. W ramach tych działań – po zakończeniu części inwestycyjnej i otwarciu pasieki ze ścieżką edukacyjną dla najmłodszych – lokalne szkoły uczestniczyły w grze miejskiej. Dzięki temu młodzież, poza zdobytą wiedzą na temat pszczół, wykorzystania produktów pochodzenia pszczelego, mogła poznać historię i geografię najbliższej okolicy. Dzieci i młodzież mogły też napisać artykuł poświęcony ochronie pszczół oraz wziąć udział w konkursie tematycznym ogłoszonym przez National Geographic Kids.
W raporcie zwrócono uwagę na pilotażowy program patronatu w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach, który JSW Innowacje realizuje wspólnie z Przemysłową Akademią Rozwoju. Przez sześć miesięcy 28 uczniów mogło m. in. uczestniczyć w warsztatach z kreatywnego myślenia, które odbyły się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Oprócz tzw. design thinking kluczową rolę w projekcie odegrała aplikacja komunikacyjno-e-learningowa Młody Przemysł.
W 18. edycji Raportu ?Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki? opublikowanych zostało 1696 dobrych praktyk (poprzednia edycja: 1549), zgłoszonych przez 214 firm (poprzednia edycja: 229 firm). Warto zaznaczyć, że w związku z ograniczeniem możliwości zgłoszenia nowych praktyk ich liczba spadła z 826 do 712. Natomiast znacząco zwiększyła się liczba praktyk długoletnich ? 983 w porównaniu z 723 praktykami w poprzedniej edycji publikacji. 55 firm pochodzi z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Najliczniej reprezentowanymi branżami są: finanse, usługi oraz handel.
Odpowiedzialne za opracowanie raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes, działa też na rzecz zrównoważonego rozwoju.