Grupa Kapitałowa JSW poprawia rekordowe wyniki

Pomimo mniejszej produkcji węgla, spowodowanej między innymi katastrofami górniczymi w kopalniach Pniówek i Zofiówka, do jakich doszło w kwietniu tego roku, Grupa Kapitałowa JSW poprawiła wyniki finansowe.

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa JSW wypracowała wynik netto na poziomie 4,2 mld zł. Tym samym w drugim kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa JSW odnotowała wynik netto w wysokości 2,36 mld zł, tj. odpowiednio więcej o 27,3 proc.
w porównaniu do poprzedniego kwartału. Natomiast EBITDA za drugi kwartał tego roku (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła 3,88 mld zł, czyli więcej o 49,5 proc. niż w pierwszym kwartale 2022 roku.
– Grupa Kapitałowa JSW udowadnia, że potrafi funkcjonować w zmiennym i zaskakującym otoczeniu rynkowym ? ocenia Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW S.A. ? Nagłe zmiany geopolityczne mocno komplikują sytuację nie tylko w Europie, ale też na świecie. JSW od samego początku nakierowana jest na budowanie wieloletnich relacji z naszymi partnerami, które funkcjonują i profitują w zmiennym otoczeniu. Chcemy być przede wszystkim postrzegani, jako dostawca stabilny i strategiczny zarówno w Europie, jak i poza nią niezależnie od koniunktury rynkowej. Od połowy ubiegłego roku mamy do czynienia z problemami podażowymi na globalnym rynku węgla koksowego i jego wysokimi cenami. Wojna w Ukrainie wzmocniła obawy o dostępność surowców dając impuls do kolejnego wzrostu cen. Okresowe silne wzrosty i spadki cen są wpisane w rynkowe warunki funkcjonowania JSW i cyklicznie się powtarzają, czego mamy świadomość. Miedzy innymi dlatego powołaliśmy do życia Fundusz Inwestycji Zamkniętych, gdzie sukcesywnie inwestowane są nadwyżki środków. Są one zabezpieczeniem dla naszej Grupy na wypadek wystąpienia dekoniunktury – dodaje prezes JSW.
W drugim kwartale cena węgla koksowego osiągnięta przez JSW wyniosła 1 923,63 zł za tonę, tj. więcej o ponad 40 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Z kolei średnia cena koksu w drugim kwartale 2022 roku ukształtowała się na poziomie 2 670,57 zł za tonę
i w omawianym okresie była wyższa o ponad 35 proc. W rezultacie przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2022 roku były wyższe o ponad 21 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku i osiągnęły poziom 5,97 mld zł.
W omawianym okresie kopalnie wyprodukowały 3,40 mln ton węgla ogółem (w tym 2,7 mln ton węgla koksowego), to mniej o 9,7 proc. Produkcja koksu w drugim kwartale była nieznacznie wyższa niż w poprzednim kwartale i ukształtowała się na poziomie 0,88 mln ton. Ogólna sprzedaż węgla wydobytego w zakładach Grupy wyniosła 3,58 mln ton, a więc o 11,7 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. W omawianym okresie mniejsza o ponad 12 proc. była też sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych i osiągnęła poziom 0,82 mln ton.
Na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW w ujęciu gotówkowym przeznaczono w drugim kwartale tego roku kwotę 605 mln zł. To więcej o 11,8 proc. niż w pierwszym kwartale. Sztandarową inwestycją Grupy JSW jest modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń.