Grupa Kapitałowa JSW w trudnych warunkach rynkowych

Gwałtowne zahamowanie aktywności gospodarczej, osłabienie popytu na stal, spadek produkcji stali i zapotrzebowania na surowce do jej produkcji spowodowane światową pandemią COVID-19 w znacznym stopniu wpłynęły na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW w dziewięciu miesiącach 2020 roku.

Grupa Kapitałowa JSW odnotowała 1 088,6 mln zł straty netto wobec 704,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA za dziewięć miesięcy 2020 roku bez zdarzeń jednorazowych ukształtowała się na poziomie -80,5 mln zł.
? Dekoniunktura w europejskiej branży stalowej niekorzystnie wpłynęła na sytuację finansową Grupy Kapitałowej JSW ? mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW. Po bardzo trudnym drugim kwartale, kiedy z powodu COVID-19 drastycznie ograniczona została aktywność gospodarcza, w trzecim kwartale uzyskaliśmy jednak znaczący wzrost sprzedaży. Wolumen sprzedaży koksu w stosunku do drugiego kwartału 2020 roku wzrósł o ponad 54%. W przypadku węgla odnotowaliśmy wzrost o blisko 30%. Niestety uzyskiwane ceny sprzedaży produktów, które determinują wysokość przychodu naszej Grupy Kapitałowej, były w dalszym ciągu znacząco niższe niż w okresie przed pandemią. Grupa JSW poniosła też znaczące koszty związane z epidemią SARS-CoV-2. Wyniosły one 84,6 mln zł. Były to między innymi koszty związane z zarażeniami naszych pracowników wirusem COVID-19, ich kwarantanną, działaniami profilaktycznymi polegających na przebadaniu pracowników i zmianą organizacji pracy, tak by mogły być realizowane podstawowe zadania przy wzmożonej absencji pracowników ? wyjaśnia prezes zarządu.
Z powodu epidemii w okresie od kwietnia do września tego roku Jastrzębska Spółka Węglowa nie mogła zrealizować planowanego wolumenu produkcji, w związku z czym w okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku produkcja węgla wyniosła 10,6 mln ton i była tym samym o 2,8 proc. niższa niż rok wcześniej. Produkcja koksu wyniosła 2,4 mln ton i była niższa o 4 proc. w stosunku do tej sprzed roku.
Należy też zwrócić uwagę na fakt, że w omawianym okresie znacznie spadły ceny węgla metalurgicznego i koksu. Średnia cena węgla metalurgicznego wyniosła 457,13 zł za tonę, a więc była niższa o 32,4 proc. Podobny spadek dotyczył ceny sprzedaży koksu, która osiągnęła wartość 750,02 zł za tonę, a więc o 32,7 proc. niższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Sprzedaż węgla wyprodukowanego w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej była nieznacznie niższa niż rok wcześniej i wyniosła w omawianym okresie prawie 10 mln ton. Przychody ze sprzedaży tego surowca od odbiorców zewnętrznych spadły o 28,4 proc. i zostały zrealizowane na poziomie 2,6 mld zł.
Sprzedaż koksu była wyższa o 14,3 proc., natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych były niższe o 22,7 proc. i wyniosły 2,3 mld zł. Łączne przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW za okres dziewięciu miesięcy 2020 roku wyniosły 5,2 mld zł.
Grupa Kapitałowa JSW zatrudniała na koniec września 30 695 pracowników. W samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej były to 22.152 osoby.