HyCon: warsztaty prezentujące wyniki projektu na temat hydrotermalnego upłynniania węgla brunatnego i biomasy

W dniach 18-19 czerwca 2024 w GIG-PIB odbywały się warsztaty końcowe projektu HyCon, dotyczącego hydrotermalnego upłynniania biomasy i węgla brunatnego. Międzynarodowy projekt o nazwie HyCon: Bezpośrednia hydrotermalna katalityczna konwersja biomasy oraz węgli brunatnych dla paliw ciekłych i chemikaliów, miał na celu opracowanie podstaw dla przemysłowego procesu hydrotermalnego upłynniania (HTL) nisko gatunkowego węgla brunatnego i surowców biomasowych do produkcji paliw płynnych i chemikaliów. Upłynnianie hydrotermalne (HTL) to termochemiczna konwersja surowców zawierających węgiel w paliwa ciekłe w wodzie. Proces wykorzystuje specyficzne właściwości wody w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem. W warunkach bliskich punktu krytycznego, czyli w temperaturze 374⁰C i pod ciśnieniem 22,1 MPa woda nabiera zdolności organicznego rozpuszczalnika, zdolnego do rozpuszczania ciężkich struktur węglowych i stabilizacji powstałych produktów.

Projekt jest dobrym przykładem innowacyjnego podejścia do wykorzystania węgla jako surowca. Woda w warunkach hydrotermalnych jest doskonałym środkiem do szybkich reakcji, a proces hydrotermalnego upłynniania węgla brunatnego wykazuje potencjalną przewagę nad innymi technologiami upłynniania. Istotnym aspektem tego projektu było umiejętne scharakteryzowanie otrzymanych produktów ciekłych, które stanowią skomplikowaną mieszaninę węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i heteroaromatycznych. Surowcem była biomasa i węgiel brunatny o dużej wilgotności.
Projekt realizuje konsorcjum w składzie: Imperial College z Wielkie Brytanii, Uniwersytet Techniczny Freiberg z Niemiec (TU BAF), francuskie jednostki Instytut Badań nad Katalizą i Środowiskiem (CNRS-IRCELYON) i Uniwersytet z Lyonu Claude Bernard 1 (Claude Bernard University Lyon 1) oraz Centrum Badań Energetycznych, Środowiskowych i Technologicznych z Hiszpanii (CIEMAT). Oprócz partnerów naukowych w projekcie zaangażowanych jest również dwóch partnerów przemysłowych: Ellinika Petrelaia SA (HELPE), który reprezentuje odbiorcę produktu końcowego (sektor petrochemiczny) oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGEGIEK), który reprezentuje dostawcę surowca do procesu. GIG-PIB jest koordynatorem projektu i zrealizował również większość prac eksperymentalnych. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Węgla i Stali.
Zapraszamy na stronę projektu: https://hycon.gig.eu/