Inauguracja studiów podyplomowych ?Menedżer Produkcji? dedykowanych pracownikom PGG.

W sobotę, 14 stycznia, w rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 30 pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. rozpoczęło studia podyplomowe ?Menedżer produkcji?. Studia dedykowane są pracownikom kadry zarządzającej, dozoru wyższego i kierownictwa kopalń.

Kierunek ten jest efektem porozumienia, które w lipcu ub.r. podpisały PGG, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Główny Instytut Górnictwa. W ramach interdyscyplinarnych studiów odbędzie się 200 godzin dydaktycznych, które prowadzone będą przez naukowców Uniwersytetu, a także specjalistów oraz praktyków GIG. Program studiów ?Menedżer produkcji? był szyty na miarę i był przedmiotem konsultacji pomiędzy PGG, GIG i UE.
W inauguracji wziął udział m.in. wiceprezes zarządu PGG ds. finansowych Andrzej Paniczek, przewodniczący Rady Nadzorczej PGG S.A., sekretarz naukowy GIG prof. Adam Smoliński, dyrektor Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku prof. UE dr inż. Tomasz Zieliński oraz dyrektor Departamentu Wsparcia HR w PGG Andrzej Sączek. Uroczystość poprowadziła dr Katarzyna Olejko, kierownik Studiów Podyplomowych UE.
Grupę nowych studentów przywitał prof. UE dr inż. Tomasz Zieliński, który podkreślił rolę menedżera oraz połączenie kompetencji inżynierskich i ekonomicznych, jak również korzyści z tego płynące. Nawiązał, że studia są efektem porozumienia dwóch jednostek naukowo-dydaktycznych. Współpraca otwiera nową przestrzeń do bardziej holistycznego kształcenia i przygotowania oferty dydaktycznej, która będzie miała całościowy i uniwersalny charakter. Pozwoli ona łączyć potencjały: intelektualny, dydaktyczny i pojęciowy – dzięki tej współpracy efekt synergii będzie wzmocniony.
Prof. Adam Smoliński stwierdził, że należy wziąć pod uwagę fakt, że zarządzanie w górnictwie odgrywa kluczową rolę, tym bardziej w kontekście PGG, która wydobywa 23 mln t węgla rocznie. Przy takiej skali produkcji potrzebujemy kolejnych wykwalifikowanych menedżerów, by zarządzać tymi procesami. Dlatego szczególnie cenna jest inicjatywa połączenia wiedzy wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego, praktyków z Głównego Instytutu Górnictwa oraz największą spółkę górniczą w Europie, czyli PGG i pokreślił, że jest to przedsięwzięcie szczególne i unikatowe.
Wiceprezes Andrzej Paniczek w przemowie do studentów nakreślił jak ważne jest czerpanie z różnych obszarów wiedzy i doświadczenia. Osobiście w swojej drodze zawodowej zdobywał kompleksową wiedzę na tematy związane z różnymi aspektami funkcjonowania górnictwa. To teraz duże ułatwienie w rozmowach zarówno z ekonomistami jak i z inżynierami. Prezes dodał, że zainicjowane studia są dobrym przykładem i szansą na wykształcenie grupy menedżerów, którzy będą posiadać szeroki zakres wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy.
Dyrektor Departamentu Wsparcia HR Andrzej Sączek wyjaśnił, że 30 studentów zostało wybranych przez dyrektorów kopalń PGG. Pod uwagę było brane stanowisko pracy, dotychczasowe wykształcenie, możliwości awansu oraz wiek. To grupa pracowników, którzy już teraz pełnią funkcje kierownicze lub którzy w przyszłości będą mogli zdobyć kwalifikacje, aby pełnić kluczowe stanowiska w kopalniach. Podkreślił także, że nie jest to pierwszy projekt, jaki PGG realizuje w ramach rozwoju swoich kadr. – Pracownicy PGG byli uczestnikami studiów Menedżer Branży Górniczej oraz programu doktoratów wdrożeniowych. Realizowane są także programy studiów dedykowanych. Kierujemy także pracowników na studia z zakresu MBA. PGG – największa spółka górnicza w Europie i największy pracodawca na Śląsku, musi zadbać o kadry, niezależnie od perspektywy wynikającej z umowy społecznej dla górnictwa. Przygotowanie odpowiednio wykształconych kadr będzie wielkim pożytkiem dla Śląska ? powiedział dyrektor Andrzej Sączek.
Kierownik Studiów Podyplomowych UE dr Katarzyna Olejko w swojej wypowiedzi podkreślała: – Zakończyliśmy intensywne prace nad nowatorskim projektem kształcenia interdyscyplinarnego. Na zlecenie PGG S.A. korzystając z cennych sugestii praktyków, zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Głównego Instytutu Górnictwa przygotował skrojony na miarę program studiów Menedżer Produkcji. Teraz przechodzimy do realizacji naszej koncepcji kształcenia podyplomowego, gdzie w ramach studiów podyplomowych realizowane są zajęcia z obszaru nauk technicznych i społecznych, ze szczególnym naciskiem na walor praktyczny. Program studiów jest niezwykle ważny, ale zasadnicze znaczenie ma odpowiednia jego realizacja. My możemy pochwalić się, doskonale dobraną kadrą, gwarantującą praktyczny przekaz przy zachowaniu najwyższych standardów dydaktycznych. Studia pomogą naszym słuchaczom w odkrywaniu potencjału menedżerskiego przy uwzględnieniu technicznych uwarunkowań i specyfiki zakładu produkcyjnego.
Studia zostały podzielone na 5 modułów z zakresu tematyki górniczej, energetycznej, obejmują elementy prawa w obrocie gospodarczym, zarządzanie przedsiębiorstwem, umiejętności menedżerskie w przemyśle. W części górniczej i energetycznej studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi, mechanizacją i automatyzacją, bezpieczeństwem pracy i eksploatacją oraz identyfikacją i zwalczaniem zagrożeń, ochroną powierzchni, powietrza i wód. Słuchacze poznawać będą m.in. proces zgazowania węgla w reaktorze, produkcję wodoru, wychwytywanie dwutlenku węgla i metanu. Część zajęć w GIG będzie prowadzona laboratoryjnie w kopalni doświadczalnej Barbara, gdzie studenci zapoznają się z badaniami i prezentacją nowych rozwiązań i technologii w obszarze bezpieczeństwa pracy w kopalniach, górnictwa i ochrony środowiska.