Innowacje w edukacji

Grupa Kapitałowa JSW wspiera podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. O roli pracodawcy w procesie edukacji dyskutowano podczas dzisiejszej (30.09) konferencji zorganizowanej w kopalni Pniówek przez JSW oraz JSW Szkolenie i Górnictwo.

Zmienność rynku pracy wymusza ciągłe zdobywanie nowych kompetencji, takich jak umiejętność korzystania z nowych technologii. W procesie kształcenia niezwykle istotna jest też rola pracodawcy. Podobnie jest w górnictwie, a spółki z Grupy Kapitałowej JSW dbają o rozwój kadr między innymi poprzez spółkę JSW Szkolenie i Górnictwo, która oferuje szeroki wachlarz takich możliwości. To właśnie o nich dyskutowano podczas konferencji pt. ?Innowacje w edukacji: rozwój ? bezpieczeństwo ? efektywność? z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego oraz przemysłowego.
– Mam nadzieję, że zaprezentowane podczas sesji prace badawczo-rozwojowe pozwolą na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, jak również innych rozwiązań na miarę XXI wieku ? mówił Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych otwierając piątkową konferencję. ? Jestem przekonany, że wprowadzenie innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych w tak ważnym sektorze, jak górnictwo skutkować będzie dobrze wykształconymi kadrami, które stanowić będą koło zamachowe rozwoju polskiej gospodarki ? dodał minister Pyzik.
Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat doświadczeń związanych z realizacją projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. Efekty rocznych prac będzie można wykorzystać do stworzenia nowych technik i metod szkoleniowych.
– Mogliśmy przedstawić nasze dokonania w kreowaniu nowego modelu kształcenia górników i pracowników związanych z obsługą techniczną naszych kopalń ? mówi Gabriel Cyrulik, prezes zarządu spółki JSW Szkolenie i Górnictwo i dodaje, że system szkolenia zawodowego w górnictwie musi opierać się na trzech filarach.
Chodzi przede wszystkim o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz dbanie o jakość kształcenia. Dodatkowo, JSW Szkolenie i Górnictwo wykorzystuje w edukacji technologię wirtualnej rzeczywistości, dzięki której łatwo dostosować każdy poziom szkolenia.
– Realistyczne odwzorowanie w przestrzeni cyfrowej warunków pracy pod ziemią, pozwala kursantom nie tylko utrwalić i uzupełnić wiedzę teoretyczną, ale wykształcić właściwe procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, których nie bylibyśmy w stanie stworzyć w realnych warunkach – powiedziała Aldona Urbanek z JSW Szkolenie i Górnictwo.
Partnerami wydarzenia była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa, Przemysłowa Akademia Rozwoju oraz JSW Nowe Projekty S.A. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.